Departament Stanu w reakcji na wzrost zagrożenia spowodowany wydaną w środę decyzją prezydenta Donalda Trumpa o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela wydał globalne ostrzeżenie, zalecające podróżującym za granicę Amerykanom szczególną ostrożność.

Ostrzeżenie wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo "ataków terrorystycznych, politycznych rozruchów i działalności kryminalnej skierowanej przeciw obywatelom USA bądź amerykańskim interesom". Ataki takie mogą się kierować przeciwko imprezom publicznym o dużej frekwencji, hotelom, klubom i restauracjom, miejscom kultu religijnego, szkołom, parkom, centrom handlowym, infrastrukturze turystycznej, środkom transportu publicznego i portom lotniczym.

Departament Stanu zalecił także wszystkim podróżującym Amerykanom zarejestrowanie się w specjalnym programie Smart Traveler Enrollment Program STEP (Program Rejestracji Rozważnych Podróżnych), który pozwala amerykańskim placówkom dyplomatycznym na całym świecie na szybkie odnalezienie podróżujących obywateli USA i w razie potrzeby na udzielenie im pomocy.

Reklama

Ostrzeżenie zawiera listę państw, w podróżach do których obywatele amerykańscy powinni zachować wyjątkową ostrożność. Z państw europejskich na liście tej znajdują się Turcja i Ukraina.