Jak czytamy w komunikacie Fundacji, "kampania będąca fragmentem programu społecznego „Sprawiedliwość” – projekt „Sądy”, prowadzonego przez Polską Fundację Narodową, ze względu na szeroki oddźwięk społeczny i uderzenie w grupy interesów opisywana jest w niektórych mediach w sposób szkalujący dobre imię Fundacji".

Dodano, że przykładem tego jest artykuł w Onet.pl opublikowany w dniu 5 grudnia b.r. i powielany przez inne media. "Tekst powyższego artykułu został napisany w oparciu o dokument prezentowany na posiedzeniu Rady Fundacji przez Zarząd Polskiej Fundacji Narodowej w dniu 22 września 2017 r. W dokumencie tym przedstawiono kwoty planowane wg. kosztorysu z 20 września 2017 r., a faktycznie później nie wydatkowane" - poinformowano.

Reklama

Jak zaznaczono, w związku z powyższym uważamy, że w artykule celowo zmanipulowano dane dotyczące kosztów – połączono koszty planowane z wydatkami rzeczywiście poniesionymi. "Wydatki na projekt „Sądy” w ramach programu „Sprawiedliwość” do dnia 5 grudnia 2017 r. wyniosły nie więcej niż 9 mln zł" - napisano.

Fundacja wystąpi o sprostowanie artykułu. Zaznaczono, że w przypadku braku sprostowania Fundacja rozważy wystąpienie na drogę sądową przeciw redakcji. "Czytelnicy mediów, w których opublikowane zostały nieprawdziwe informacje powołujące się na artykuł w ONET.PL zostali wprowadzeni w błąd. Wzywamy wszystkich do reagowania na nieprawdziwe i szkalujące informacje" - czytamy.