OCHRONA ŚRODOWISKA
Polski Alarm Smogowy apeluje do ministra środowiska, aby obniżyć poziom alarmowy dla smogu w Polsce. Wystarczy zmienić rozporządzenie.
Obecnie alarm ogłasza się dopiero, gdy zanieczyszczenie powietrza wynosi 300 µg/m3. Poziom ten dla pyłu zawieszonego PM10 jest w Polsce dwukrotnie wyższy niż na Słowacji, trzykrotnie wyższy niż na Węgrzech i w Czechach i aż czterokrotnie wyższy niż we Francji (w Polsce to 300 µg/m3, we Francji 80 µg/m3).
– Co roku około 50 tys. mieszkańców i mieszkanek Polski przedwcześnie umiera z powodu zanieczyszczenia powietrza. Części tych śmierci można by uniknąć, gdybyśmy byli odpowiednio informowani o wysokim zanieczyszczeniu i mogli się przed nim chronić – mówi Anna Dworkowska z Krakowskiego Alarmu Smogowego.
Jednym z zachowań rekomendowanych w czasie epizodów smogowych jest pozostawanie w domach. Badania przeprowadzone wspólnie przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Krakowski Alarm Smogowy potwierdzają, że stężenia pyłów wewnątrz budynków są niższe, choć i tak pozostają na wysokim poziomie. Uzyskane dane wskazują, że w zamkniętych pomieszczeniach jest na ogół średnio o 50 proc. lepiej niż na zewnątrz. Wyjątkiem są te budynki, gdzie korzysta się z kominków. Tam stężenia zanieczyszczeń wewnątrz pomieszczeń bywają wyższe niż na otwartej przestrzeni.
– Wyniki te potwierdzają, że oddychamy fatalnym powietrzem. Jest tak źle, że nawet zamknięcie się w domach nie poprawia sytuacji. Ponieważ jednak stężenia pyłów wewnątrz jest zazwyczaj o połowę niższe niż na zewnątrz, Polacy powinni być skutecznie informowani o tym, kiedy warto unikać wychodzenia z pomieszczeń. Niestety, taka informacja nie jest powszechnie dostępna – przekonuje Anna Dworakowska.
PAS apeluje o dostosowanie poziomów informowania i alarmowania dla pyłu PM10 do tych stosowanych w większości krajów europejskich (100 µg/m3). Ponadto Ministerstwo Środowiska powinno opracować ogólnopolskie wytyczne w zakresie skutecznego przekazywania informacji mieszkańcom o wysokich stężeniach oraz katalog doraźnych działań i procedur, które powinny być stosowane przy przekroczeniu poziomu alarmowego.
Dane o aktualnej jakości powietrza powinny być też podawane w serwisach informacyjnych w publicznym radiu i telewizji. ⒸⓅ