Zasoby informatyczne Ministerstwa Finansów zostaną zcentralizowane - przewiduje nowelizacja ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy wprowadzającej jej przepisy, którą w piątek uchwalił Sejm.

W głosowaniu wzięło udział 436 posłów, 272 było za, przeciw opowiedziało się 157, a 7 wstrzymało się od głosu.

Zmiana zakłada, że 1 stycznia 2019 r. nastąpi przejęcie przez Centrum Informatyki Resortu Finansów (CI RF) całości zadań związanych z dostarczaniem usług informatycznych wszystkim podmiotom funkcjonującym w obszarze działania Ministerstwa Finansów, w tym także jednostkom organizacyjnym Krajowej Administracji Skarbowej. W konsekwencji do Centrum Informatyki Resortu Finansów zostaną przeniesieni pracownicy z 16 izb administracji skarbowych i Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), wykonujący zadania z zakresu informatyki.

Nowela przewiduje, że CI RF przejmie także zasoby majątkowe i zadania dotyczące informatyki (z izb skarbowych i KIS), a także związane z rozwojem i utrzymaniem systemów lokalnych i regionalnych jednostek organizacyjnych KAS, z wyłączeniem informatyki śledczej (te zadania koordynowane są przez Centrum Techniczne Informatyki Śledczej znajdujące się w opolskim Urzędzie Celno-Skarbowym).

Według resortu finansów CI RF zapewni rozwój i utrzymanie informatycznych systemów centralnych ministerstwa w takich dziedzinach jak: budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz dług publiczny. Zmiana oznacza m.in. centralizację zasobów informatycznych, które - zdaniem MF - przede wszystkim staną się bezpieczniejsze, a korzystanie z nich będzie w większym stopniu racjonalne i bezawaryjne.

Konsekwencją tego rozwiązania będzie także wprowadzenie jednolitych procesów zarządczych oraz lepsze wykorzystanie umiejętności specjalistów IT. Procesy decyzyjne mają przebiegać szybciej i sprawniej. Efektem konsolidacji w obszarze IT mają również być niższe koszty zakupów i niższe koszty utrzymania infrastruktury informatycznej. (PAP)

Autor: Marcin Musiał

edytor: Jacek Ensztein