Poseł PiS Arkadiusz Mularczyk (PiS) zwrócił się do prezydent stolicy o przekazanie instytucjom rządowym praw do rozpowszechniania publikacji raportu i filmu o stratach wojennych Warszawy. Ratusz deklaruje, że jeżeli wpłynie oficjalne pismo, to udzieli na nie odpowiedzi.

"W związku z odmową udostępniania do rozpowszechniania publikacji raportu i filmu o +Stratach Wojennych Warszawy 1939-1945+. Zwracam się do @hannagw o przekazanie tych praw dla uprawnionych instytucji rządowych: @PremierRP @MSZ_RP lub @KancelariaSejmu" - napisał w poniedziałek na Twitterze Mularczyk, który jest przewodniczącym zespołu parlamentarnego ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej.

Rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk powiedział PAP, że gdy wpłynie oficjalne pismo od Mularczyka w tej sprawie, to miasto na nie odpowie.

Postulat Mularczyka to reakcja na pismo, jakie otrzymał od prezydent Warszawy. W skanie pisma, które poseł PiS zamieścił na Twitterze, Hanna Gronkiewicz-Waltz odpowiedziała na interwencję poselską Mularczyka ws. udostępnienia do rozpowszechniania publikacji "Straty Wojenne Warszawy 1939-1945. Raport" oraz filmu na ten temat.

"Promowanie oraz rozpowszechnianie tłumaczeń +Raportu o stratach wojennych Warszawy+, jak też filmu na ten temat, może zostać odczytane jako realizowanie polityki zagranicznej przez jednostkę samorządu terytorialnego, do czego samorząd nie jest uprawniony, a także wiązałoby się z poniesieniem znacznych nakładów finansowych na cele niezwiązane z lokalną społecznością" - napisała prezydent Warszawy.

Jak podkreśliła, zgodnie z konstytucją to Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzna i zagraniczną. Natomiast zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej, dział "sprawy zagraniczne" obejmuje sprawy stosunków Polski z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi oraz sprawy reprezentowania i ochrony interesów Polski za granicą, w tym także przed sądami i trybunałami międzynarodowymi.

"Tym samym organy samorządu terytorialnego nie posiadają uprawnień do występowania z roszczeniami wobec państw obcych oraz podejmowania działań wobec państw obcych, w szczególności w zakresie roszczeń odszkodowawczych za straty wojenne" - napisała Gronkiewicz-Waltz.

Raport o stratach wojennych Warszawy powstał w 2004 r. pod przewodnictwem Wojciecha Fałkowskiego. Jest dostępny na stronach m.st. Warszawy. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa