Pragniemy, aby wszyscy kombatanci, którzy żyją na świecie, mieli możliwość przybycia do Warszawy z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości - powiedział we wtorek w Sejmie szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny pozytywnie zaopiniowała we wtorek budżet urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Kasprzyk podkreślił, że jednym z najważniejszych przedsięwzięć urzędu w przyszłym roku będzie międzynarodowy zjazd kombatantów. "Odbędzie się z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w trzeciej dekadzie 2018 r. Pragniemy, aby wszyscy kombatanci, którzy żyją na świecie, mieli możliwość przybycia do Warszawy. Tak, aby Wojsko Polskie mogło przedefilować przed bohaterami naszej wolności, a oni mogli się spotkać w tym niezwykłym roku" - oświadczył.

Zaznaczył, że w przyszłym roku urząd szczególnie będzie chciał upamiętnić 75. rocznicę bitwy pod Zaborecznem, stoczonej - jak wyjaśnił - przeciwko akcji wysiedleńczej podjętej przez Niemców na Zamojszczyźnie. Jak podkreślił, urząd włączy się także w uroczystości związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dodał, że ważnym wydarzeniem będą również obchody 73. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Holiszowie oraz obchody bitwy pod Monte Cassino.

"W przyszłym roku będziemy też organizatorami 70. rocznicy wykonania wyroku śmierci na rtm. Witoldzie Pileckim. Będziemy też organizatorami obchodów 75. rocznicy katastrofy lotniczej w Gibraltarze, w której zginął naczelny wódz gen. Władysław Sikorski. Również będziemy organizatorami, razem z IPN, 75. rocznicy rzezi wołyńskiej" - dodał szef urzędu.

Kasprzyk zwrócił uwagę, że wydatki urzędu na 2018 r. są planowane na 37 mln zł.

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku. Jego najważniejszymi zadaniami są m.in. zapewnianie kombatantom i działaczom antykomunistycznej opozycji, a także ofiarom represji reżimów totalitarnych należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki, przyznawanie uprawnień ustawowych, upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.