Za nami czterodniowe obrady Sejmu, które zaowocowały kolejnymi decyzjami w kluczowych sprawach podatkowych, gospodarczych i społecznych. 49. posiedzenie Sejmu rozpoczęło się 10 października i minęło pod znakiem ustawy budżetowej na 2018 rok, prezydenckimi propozycjami pomocy frankowiczom i świadczeń dla górników.

To jednak nie wszystko. Czym dokładnie zajęli się parlamentarzyści i jaki los czeka procedowane przez nich ustawy?

Bogaty budżet w 2018 roku. Co z potrzebami służby zdrowia?

Najważniejszym punktem pierwszego dnia obrad bezsprzecznie było pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na 2018 rok. Ta prezentuje się następująco: ponad 355 mld zł dochodów i wydatki nieprzekraczające 397 mld zł. Oznacza to, że deficyt budżetowy nie przekroczy 41,5 mld zł i jak zapowiedział Mateusz Morawiecki, będzie niższy, niż początkowo zakładano. Dodał, że w procesie projektowania budżetu na przyszły rok przyświecały mu cele społeczne, także te związane z poszczególnymi grupami zawodowymi. Nie obeszło się zatem bez pytań o rezydentów. Wicepremier uwzględnił wydatki na służbę zdrowia mówiąc o wzroście nakładów „jakiego nigdy nie było przez poprzednie 28 lat…”. Czy taka deklaracja zaspokoi lekarzy? Podczas debaty sejmowej Morawiecki obiecał także zwiększyć wydatki na sprzęt medyczny i usprawnienie podstawowej opieki zdrowotnej. „Mamy na celu zlikwidowanie kolejek albo przynajmniej ich skrócenie, bo zlikwidować się pewnie nie uda”- dodał wicepremier. Podkreślił również, że na przyszły rok przeznaczono 81 mln zł dodatkowych środków na wynagrodzenia dla lekarzy rezydentów. Podczas I czytania złożono wniosek o odrzucenie całości projektu budżetu. Głosowanie odbędzie się w środę.

Szykują się zmiany podatkowe

Tak zaprojektowany budżet niesie za sobą szereg zmian podatkowych, które także były przedmiotem debaty. Jak zabezpieczyć w budżecie planowane 331 mld złotych? Odpowiedź to jednolity plik kontrolny, pakiet paliwowy, kasy fiskalne online, przejęcie kontroli nad uprawą tytoniu, split payment czy STIR. W centrum zainteresowania rządu jest uszczelnienie podatków, w szczególności VAT. Minister Morawiecki zapowiedział wzrost dochodów z tytułu wpływów z podatku od towarów i usług o 25 mld złotych. Służyć ma temu m.in. split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności. Ten z jednej strony zabezpieczy budżet i zapewni transparentność transakcji i możliwość sprawdzenia kontrahenta, z drugiej zaś – jak zaznacza sam ustawodawca- może ograniczyć płynność finansową firm. Projektem noweli VAT zajmie się teraz Komisja Finansów Publicznych. Tam rozpatrzony zostanie nie mniej kontrowersyjny projekt o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Ten ma na celu uszczelnienie podatków poprzez zobowiązanie banków i SKOK-ów do dzielenia się danymi podatkowymi firm ze skarbówką. Chodzi także o te dane, które objęte są tajemnicą bankową. Ten sam projekt przewiduje możliwość zablokowania firmowych kont w razie podejrzenia, że przedsiębiorca może dopuścić się przestępstwa skarbowego przy użyciu instytucji finansowych. Do prac w komisji skierowano także projekt uszczelniający podatek akcyzowy. Chodzi ograniczenie szarej strefy w obrocie wyrobami tytoniowymi. Krajowa produkcja suszu tytoniowego zostanie objęta monitorowaniem i nadzorem.

Świadczenia dla górników

Senat zajmie się przepisami ws. świadczeń dla górników, które zostały przegłosowane przez Sejm. Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla przewiduje, że emeryci i renciści górniczy oraz wdowy, wdowcy i sieroty z prawem do renty rodzinnej po takich osobach otrzymają świadczenie rekompensacyjne w kwocie 10.000 zł z tytułu utraconych praw do tzw. deputatów węglowych.

Darmowa pomoc prawna wraca do Sejmu

Powrócił także wątek prezydenckiego pomysłu nieodpłatnej pomocy prawnej. Zostanie do niej zaliczone także poradnictwo obywatelskie i prowadzenie nieodpłatnej mediacji. Rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do otrzymania pomocy, m.in. o osoby bezrobotne, niepełnosprawne, zadłużone czy wobec których wytoczono powództwo eksmisyjne. Projekt został skierowany do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Przedsiębiorcy z większym wpływem na prawodawstwo?

Przed posłami decyzja ws. projektu, który stanowi ukłon w stronę przedsiębiorców w toku procedowania dotyczących ich zmian legislacyjnych. W Sejmie odbyło się I czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wprowadza on obowiązkowe konsultacje społeczne projektów ustaw dotyczących przedsiębiorców i obowiązkową publikację wyników tych konsultacji na właściwych stronach internetowych tak aby zapoznać się z nimi mogli zarówno parlamentarzyści jak i zainteresowani obywatele.

Prezydencka pomoc frankowiczom

Ostatniego dnia obrad Sejm rozpatrzył w I czytaniu przedstawiony przez Prezydenta projekt nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Przepisy zaproponowane przez prezydenta Andrzeja Dudę dot. m.in. dwukrotnego podniesienia minimum dochodowego umożliwiającego wnioskowanie o wsparcie, zwiększenia możliwego comiesięcznego wsparcia do 2 tys. zł i wydłużenia okresu wsparcia. Ponadto banki, które zdecydują się „przewalutować” kredyty będą mogły liczyć na zwrot różnic bilansowych. Tymi propozycjami zajmie się teraz Komisja Finansów Publicznych.

Kolejne posiedzenie Sejmu zaplanowano na 25-27 października.

Źródło: www.sejm.gov.pl