Urodzony w 1983 roku Jaszyn to jeden z działaczy antykremlowskiej opozycji w Rosji; był bliskim współpracownikiem jednego z jej przywódców, zamordowanego w 2015 roku Borysa Niemcowa. Ruch Solidarność został założony w 2008 roku, a Niemcow był jednym z jego twórców.

W wyniku wrześniowych wyborów lokalnych mandaty radnych zdobyło w Moskwie ponad 200 kandydatów opozycji, co jest oceniane jako jej sukces. Niemniej, taka liczba mandatów jest zbyt mała, by na wyborach w przyszłym roku opozycja mogła samodzielnie wystawić kandydata na mera stolicy Rosji.

Rejon krasnosielski częściowo obejmuje centrum Moskwy; jest to także ważny węzeł transportowy. Znaczną część rejonu zajmują tereny kolejowe, a na jego terenie znajdują się m.in. trzy położone obok siebie duże dworce kolejowe: Jarosławski, Kazański i Leningradzki.

Reklama

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)