Jesteśmy otwarci na spotkania i na rozmowę z lekarzami - zapewniła w piątek premier Beata Szydło pytana o protest lekarzy rezydentów. Przypomniała, że z medykami spotyka się m.in. minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Od poniedziałku lekarze prowadzą protest głodowy w hallu głównym Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Obecnie głodówkę prowadzi ok. 20 osób, trzej lekarze przerwali tę formę protestu ze względu na stan zdrowia, na głodówkę decydują się jednak kolejni medycy. Od kilku dni lekarze apelują o spotkanie z premier Szydło.

O protest lekarzy premier została zapytana po posiedzeniu sztabu antykryzysowego w Zielonej Górze, który był poświęcony sytuacji po przejściu nad Polską orkanu Ksawery.

"Jesteśmy otwarci na spotkania i na rozmowę z lekarzami. Spotyka się z nimi pan minister Radziwiłł, również sekretarz stanu w Kancelarii Premiera" - powiedziała premier Szydło.

Młodzi lekarze apelowali o spotkanie z premier Beatą Szydło, wicepremierem Mateuszem Morawieckim i prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. W środę minister Radziwiłł rozmawiał z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, w rozmowach uczestniczył także zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Szrot.

Podczas spotkania Radziwiłł zaproponował, by dodatek 1,2 tys. zł do wynagrodzenia objął lekarzy rozpoczynających rezydenturę na trzech kolejnych specjalizacjach, poza sześcioma wskazanymi w przedstawionym tydzień wcześniej projekcie rozporządzenia. Rezydenci odrzucili tę propozycję, ich zdaniem propozycja MZ "jest sprzeczna z zasadami solidaryzmu społecznego i tworzy brak zaufania do państwa jako uczciwego regulatora".

W piątek rezydenci poinformowali, że rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosław Wielgoś w czwartek zaproponował obu stronom mediacje z udziałem certyfikowanego mediatora i udostępnienie w tym celu budynku rektoratu WUM.

Głównym postulatem protestujących jest wzrost finansowania ochrony zdrowia do poziomu 6,8 proc. PKB w trzy lata, z drogą dojścia do 9 proc. przez najbliższe dziesięć lat. Chcą też zmniejszenia biurokracji, skrócenia kolejek, zwiększenia liczby pracowników medycznych, poprawy warunków pracy i podwyższenia wynagrodzeń. Lekarzy wspierają przedstawiciele innych zawodów zrzeszonych w Porozumieniu Zawodów Medycznych, m.in. fizjoterapeuci, psychologowie i ratownicy.

Minister Radziwiłł wielokrotnie zapewniał, że nakłady na służbę zdrowia rosną, a w 2017 r. zostanie na ten cel przeznaczone prawdopodobnie 4,73 proc. PKB. W MZ trwają prace nad projektem ustawy gwarantującej systematyczny wzrost finansowania ochrony zdrowia, tak by w 2025 r. osiągnął on poziom 6 proc. PKB.

Ministerstwo zwraca uwagę, że od 2015 r. nakłady na wynagrodzenia rezydentów i stażystów wzrosły, w 2018 r. mają one osiągnąć prawie 1,2 mld zł. Rezydenci będą otrzymywali wyższe pensje zgodnie z obowiązującą od sierpnia ustawą o minimalnym wynagrodzeniu w służbie zdrowia. W minionym tygodniu MZ przedstawiło projekt rozporządzenia, w którym zaproponowało dodatkowe 1,2 tys. zł dla osób, które rozpoczną rezydenturę na wskazanych przez MZ specjalizacjach, w których brakuje lekarzy.