Od przyszłego roku 1,6 mln mikrofirm ma wysyłać fiskusowi informacje o transakcjach VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego - poinformował w środę na konferencji wiceminister finansów Paweł Cybulski. MF zaczęło kampanię informacyjną w tej sprawie.

Cybulski, który jest również zastępcą szefa Krajowej Administracji Skarbowej podkreślił, że finanse publiczne są w bardzo dobrej kondycji, a sukces ten jest m.in. wynikiem działań rządu w kierunku uszczelnienia systemu podatkowego. Przypomniał w tym kontekście, że zbliża się kolejny etap wdrażania JPK - narzędzia stosowanego przez największe firmy od 2016 r.

"Grupa, która już objęta jest JPK w dłuższej perspektywie czasowej chwali to rozwiązanie. Chcemy iść dalej, chcemy wprowadzić JPK VAT w stosunku do szerszej grupy przedsiębiorców. Tym razem od 1 stycznia 2018 r. będą to mikroprzedsiębiorcy. Zakładamy, że będzie to grupa około 1,6 mln podatników" - powiedział Cybulski.

Przyznał, że zawsze w przypadku nowości rodzą się obawy, pytania i niepokoje. "Zapewniam, że nie ma powodów do niepokojów. To kolejny etap porządkowania pewnych spraw. Porządkujemy życie gospodarcze w Polsce poprzez stworzenie narzędzi przyjaznych zarówno dla podatnika, jak i dla administracji" - wyjaśnił.

Wiceminister wymienił korzyści, które będą wiązać się ze stosowaniem JPK VAT dla najmniejszych firm. Wśród nich wskazał: eliminację nieuczciwych kontrahentów; możliwość uporządkowania danych na temat transakcji w firmie, co pozwala im na lepszą kontrolę wewnętrzną; mniejszą liczba kontroli, które będą bardziej efektywne i nakierowane na oszustów; możliwość skorygowania danych przez firmę bez negatywnych konsekwencji; większą wiarygodność firmy objętej JPK; sprawniejszy zwrot VAT.

"Przewidujemy możliwość skrócenia tego czasu (na zwrot - PAP) z 60 na 25 dni" - powiedział. Zastrzegł, że chodzi o najmniejsze firmy, które postanowią przesyłać JPK VAT za październik, listopad i grudzień tego roku, czyli przed wejściem w życie nowych obowiązków. "A więc jest możliwość już skorzystania z tego narzędzia przed 1 stycznia 2018 r. W zamian dajemy możliwości szybszego zwrotu podatku VAT" - zachęcał.

Dodał, że resort finansów ma świadomość tego, iż JPK to dodatkowy obowiązek dla firm i nowe obciążenie. "Ale również w dalszej perspektywie przewidujemy uproszczenia podatkowe, jeśli chodzi o deklaracje VAT, czy chociażby deklaracje PIT. Dlatego, że JPK daje nam dużo wiedzy" - poinformował. Wyjaśnił, że po zweryfikowaniu tych informacji zostaną podjęte dalsze decyzje, które pozwolą ułatwić rozliczenia zarówno firm i obywateli.

"Być może od niektórych kwestionariuszy w ogóle odstąpimy" - zapowiedział. Zaznaczył, że resort finansów "idzie w kierunku" zniesienia deklaracji VAT, ale teraz trudno jest powiedzieć, kiedy to nastąpi. Zapowiedział też odbiurokratyzowanie administracji.

Rzecznik prasowy resortu finansów Łukasz Świerżewski poinformował, że ministerstwo startuje z kampanią informacyjną dla firm poświęconą nowym obowiązkom związanym z JPK. "W praktyce oznacza to, że do 1 stycznia 2018 r. będziemy informować przedsiębiorców o nowych obowiązkach, jak i zachęcać do tego, aby już teraz próbnie (...) zaczęli wysyłać pliki JPK" - powiedział. Dodał, że wszystkie firmy otrzymają z ZUS listy z informacjami na temat JPK, w urzędach skarbowych będą się odbywały spotkania oraz szkolenia, w listopadzie ruszy też kampania w mediach - radiu i telewizji.

Zastępca dyrektora departamentu poboru podatków w MF wyjaśnił, że JPK VAT składa już 107 tys. firm. Wskazał, że dla najmniejszych firm, które już teraz chciałyby złożyć JPK, ministerstwo przygotowało aplikację Klient JPK 2.0, która umożliwia bezpłatne i bezpieczne wygenerowanie oraz wysłanie pliku. System można przetestować korzystając ze strony www.jpk.mf.gov.pl, na której znajduje się także wiele informacji na temat JPK. Na początku przyszłego roku MF ma udostępnić - specjalnie dla najmniejszych firm - bezpłatną aplikację do wystawiania i ewidencjonowania faktur VAT oraz generowania i wysyłania JPK VAT.

Wiliński poinformował, że JPK VAT składa się drogą elektroniczną do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Dotyczy to także firm rozliczających się kwartalnie. Plik zawiera informacje o zakupach i sprzedaży, które wynikają z ewidencji VAT. Dane te są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych.

Pytany, czy po 1 lipca 2018 r. firmy składające JPK też będą korzystać z szybszego zwrotu VAT Wiliński poinformował, że w tej chwili MF nie może "takiej deklaracji przedstawić".

"Ja mogę zapewnić o jednej kwestii, że mając JPK w formie elektronicznej potrafimy przeprowadzić o wiele szybszą analizę ryzyka, niż to wynika z dowodów bądź ewidencji prowadzonych w sposób papierowy bądź nieusystematyzowany. Na pewno jest to z korzyścią dla nas (...) jak i dla przedsiębiorców dlatego, że nie będziemy niepotrzebnie wzywać podatnika (...)" - zapewnił.

Program wdrażania JPK był rozłożony na trzy etapy. 1 lipca 2016 r. obowiązek objął największe firmy, ok. 7 tys. podmiotów, a 1 stycznia 2017 - duże, średnie i małe. Od tego czasu ok. 107 tys. firm składa co miesiąc JPK. (PAP)

Autor: Marcin Musiał

Edytor: Bożena Dymkowska