Agencja ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) zaapelowała we wtorek do państw członkowskich Unii Europejskiej o przyjęcie wszystkich osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w ramach programu relokacji oraz o jego kontynuację.

"Choć program relokacji tylko częściowo spełnił swoje założenia, (...) jego rola okazała się kluczowa" - oceniła cytowana w komunikacie prasowym dyrektorka UNHCR na Europę Pascale Moreau.

Zdaniem Moreau pomógł on "rozładować kryzys humanitarny w Grecji, zdjął część ciężaru z Włoch i poprawił warunki życia wielu osób ubiegających się o ochronę".

Wyraziła również nadzieję, iż "ten gest solidaryzmu będzie kontynuowany po 26 września", kiedy wygasa program relokacyjny.

Pascale Moreau podkreśliła, że "do czasu zakończenia reformy systemu dublińskiego i przyjęcia bardziej stałego modelu potrzeba takiego mechanizmu dzielenia się odpowiedzialnością jest nadal wyraźna".

Zapewniła, iż UNHCR docenia wysiłki podjęte przez Komisję Europejską i poszczególne państwa. "Ten solidaryzm musi jednak trwać i zwiększać swój zakres. Państwa powinny zgłaszać gotowość do relokacji tak długo, jak długo będą osoby kwalifikujące się do udziału w tym programie" - zaapelowała.

Decyzja w sprawie relokacji 160 tys. uchodźców zapadła we wrześniu 2015 roku, w szczycie kryzysu migracyjnego przy sprzeciwie Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii (Finlandia wstrzymała się od głosu). Do wtorku według danych UNHCR i KE przyjęto łącznie 29 144 osoby, w tym 20 066 osób z Grecji i 9 078 z Włoch. Agencja będzie nadal pomagała w procesie relokacji osób z tych dwóch krajów - zapewnia UNHCR.

W wydanym komunikacie zaapelowano również o stworzenie silnego systemu azylowego zapewniającego dostęp do terytorium i sprawnych procedur azylowych.