Najwyższy czas, żeby Polska wnioskowała i żądała od Niemiec reparacji wojennych - powiedział PAP polityk brytyjskiej Partii Konserwatywnej Daniel Kawczynski. "Mam zamiar wykorzystać moją pozycję w brytyjskim parlamencie, żeby Wielka Brytania wsparła Polskę w jej dążeniach" - zapewnił."Według mnie to najwyższy czas, żeby Polska wnioskowała i żądała od Niemiec reparacji wojennych" – powiedział PAP polityk brytyjskiej Partii Konserwatywnej Daniel Kawczynski.

Jak mówił: "Nielegalny rząd komunistyczny w Polsce nie miał żadnych praw, żeby się ich zrzec. Do tego zmusił nas Związek Radziecki".

Polityk zwrócił uwagę, że "jesteśmy ostatnim pokoleniem Polaków, które ma emocjonalny stosunek do tego, co się zdarzyło, dzięki opowieściom naszych dziadków, którzy przeżyli wojnę".

"Jest istotne, żeby polski rząd teraz dążył do otrzymania reparacji" - stwierdził Kawczynski. Jak dodał: "Mam zamiar wykorzystać moją pozycję w brytyjskim parlamencie, żeby Wielka Brytania wsparła Polskę w jej dążeniach".

Polityk przypomniał, że Wielka Brytania razem z USA i Związkiem Radzieckim podpisały porozumienie w Jałcie, które miało decydujące znaczenie dla kształtu powojennej Europy, w tym Polski.

Po bezwarunkowej kapitulacji Niemcy miały być podzielone na strefy okupacyjne: sowiecką, amerykańską, brytyjską i francuską. Partia nazistowska miała zostać zdelegalizowana, a zbrodniarze wojenni postawieni przed sądem. Uzgodniono również, że Niemcy będą zdemilitaryzowane, a ich przemysł poddany kontroli. Oprócz tego będą musiały zapłacić reparacje wojenne, których rozmiar i tryb ustali specjalna komisja utworzona w Moskwie.

Uznaje się, że efektem konferencji jałtańskiej było umieszczenie Polski za "żelazną kurtyną".

W związku z tym Kawczynski stwierdził: "mamy moralny obowiązek upewnić się, że Polska otrzyma rekompensatę, na którą zasługuje" - podsumował.

W opublikowanej dwa tygodnie temu na stronie Sejmu ekspertyzie dot. reparacji wojennych Biuro Analiz Sejmowych stwierdziło, że zasadne jest twierdzenie, że Rzeczypospolitej Polskiej przysługują wobec Republiki Federalnej Niemiec roszczenia odszkodowawcze. BAS przygotowało opinię na wniosek posła PiS Arkadiusza Mularczyka.

Z kolei zespół ekspertów niemieckiego parlamentu 28 sierpnia 2017 r. wydał opinię dotyczącą polskich roszczeń reparacyjnych od Niemiec za straty podczas II wojny światowej. Z opinii wynika, że polskie roszczenia, zarówno państwowe, jak i indywidualne, są nieuzasadnione. Autorzy opinii zastrzegają, że przedstawione stanowisko nie jest oficjalnym stanowiskiem Bundestagu.