"Po spotkaniu z organizacjami pozarządowymi apeluję do prezydenta, aby bardzo wnikliwie, jeszcze raz przeczytał ustawę, kiedy wyjdzie ona z Senatu. Jeśli Senat nie dokona zmian, o które apelujemy, prezydent powinien ją zawetować" - powiedziała podczas konferencji prasowej w Szczecinie wicemarszałek Sejmu.

Jej zdaniem ustawa ta "wprowadza całkowitą centralizację organizacji pozarządowych". "My chcemy być społeczeństwem obywatelskim i żeby organizacje oddolne miały prawo swobodnego działania" - zaznaczyła Kidawa-Błońska.

Senat w piątek zajmie się ustawą wprowadzającą nową instytucję, która wesprze organizacje pozarządowe, czyli Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Przeciw wprowadzeniu tego punktu był senator PO Bogdan Klich, jego wniosek został odrzucony w głosowaniu.

Reklama

W Sejmie przeciw ustawie była opozycja, apelowała o jej odrzucenie. Wicepremier Piotr Gliński mówił, że ustawa wywodzi się z III sektora i wychodzi naprzeciw potrzebom organizacji pozarządowych "na ogół tych słabszych, lokalnych, tych, które dotychczas nie miały odpowiedniego wsparcia także ze strony polskiego państwa".

Posłanka PO Monika Wielichowska mówiła wtedy, że organizacje pozarządowe nie chcą tych zmian. "Narodowy Instytut Wolności (...) nie tylko wprowadza administracyjny chaos, daje furtkę dla uznaniowych ideologicznych decyzji, ale też nie rozwiązuje ani jednego problemu organizacji pozarządowych" - oceniła.

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ma wspierać organizacje pozarządowe i rozdzielać przeznaczone dla nich środki; nowa instytucja funkcjonująca przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ma przejąć zadania Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - obecnie odpowiedzialnego za III sektor. Regulacja powołująca Instytut została przygotowana przez biuro pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego.

Na mocy ustawy ma też powstać Komitet ds. Pożytku Publicznego, który ma wzmocnić współpracę między ministerstwami w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jego przewodniczący będzie członkiem Rady Ministrów, a w jego składzie będą reprezentanci poszczególnych resortów w randze sekretarzy stanu. Komitet ma m.in. opiniować wszystkie projekty, które w jakikolwiek sposób dotyczą społeczeństwa obywatelskiego.

Nadzór nad Instytutem ma sprawować przewodniczący Komitetu; miałby on także m.in. powoływać dyrektora Narodowego Instytutu. Przy Instytucie ma również działać 11-osobowa Rada - jako organ opiniodawczo-doradczy.(PAP)