Organizacja polonijna Federacja Polskich Amerykanów (The Federation of Polish Americans - FPA) wydala oświadczanie podkreślające, ze Polska ma prawne i moralne podstawy do reparacji wojennych od Niemiec.

FPA napisała także, że opinia Biura Analiz Sejmowych (BAS) opublikowana 6 września 2017 roku jest zgodna z ich stanowiskiem z 2000 roku dotyczącym niemieckiej odpowiedzialności za zniszczenia Rzeczypospolitej Polskiej podczas II wojny światowej.

W imieniu polskich ofiar wojennych FPA złożyła w 2000 roku do Drugiego Okręgowego Sądu Apelacyjnego USA w Brooklynie dokument - rys historyczny przedstawiający szczegółowy opis zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości oraz strat materialnych Polaków (z uwzględnieniem polskich Amerykanów) podczas niemieckiej okupacji Polski w latach 1939-1945. Dokument ten został dołączony do zaskarżenia międzynarodowego pozwu w tzw. sprawie złota banków szwajcarskich jako bezzasadnie zawężającego krąg osób uprawnionych do uzyskania odszkodowań za pracę przymusową i niewolniczą.

FPA informuje, że jest to jedyne, pełne i wszechstronne oświadczenie na temat polskich strat związanych z okupacją niemiecką podczas II wojny światowej, znajdujące się w amerykańskim systemie sądowniczym. Oświadczenie cytuje ustalenia procesu norymberskiego, które wskazują na nienaruszalność orzeczenia o winie za te przestępstwa.

W opublikowanej 6 września br. na stronie Sejmu ekspertyzie BAS dotyczącej reparacji wojennych wskazano, że zasadne jest twierdzenie, iż Rzeczypospolitej Polskiej przysługują wobec Republiki Federalnej Niemiec roszczenia odszkodowawcze. BAS przygotowało tę opinię na wniosek posła partii Prawo i Sprawiedliwość Arkadiusza Mularczyka.

Sprawa reparacji pojawiła się w dyskusji publicznej za sprawą prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który na lipcowej konwencji Zjednoczonej Prawicy wyraził opinię, że Polska nigdy nie otrzymała odszkodowania za gigantyczne szkody wojenne, których "tak naprawdę nie odrobiliśmy do dziś".

Federacja Polskich Amerykanów jest założoną w 1995 roku ponadpartyjną organizacją non-profit zajmującą się reprezentowaniem interesów polskich Amerykanów.