Nowak: MF analizuje możliwość modyfikacji oferty obligacji detalicznych


Warszawa, 12.09.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów analizuje różne warianty modyfikacji standardowej oferty obligacji detalicznych, natomiast nie planuje obecnie przeprowadzenia emisji obligacji hurtowych denominowanych w euro lub w USD, poinformował ISBnews wiceminister finansów Piotr Nowak.
Resort finansów nie pracuje obecnie nad specjalną ofertą obligacji detalicznych na wzór np. Listopadowej 13-tki. "Obecnie nie ma takich planów. Analizowane są jednakże różne warianty modyfikacji standardowej oferty obligacji oszczędnościowych" - powiedział ISBnews Nowak.
Dodał, że resort nie ma także obecnie planów dotyczących zmian w konstrukcji obligacji detalicznych skierowanych dla rodzin korzystających z programu 500+.
Według niego, poziom prefinansowania na 2018 rok zależał od ostatecznego wykonania budżetu w 2017 r. "Nie ma określonego poziomu docelowego. Będzie on zależał m.in. od ostatecznego wykonania budżetu w 2017 r." - dodał wiceminister.
Wcześniej pod koniec ubiegłego miesiąca Nowak poinformował, że poziom sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych brutto wyniósł na koniec sierpnia 72%, natomiast biorąc pod uwagę planowane niższe wykonanie deficytu budżetu w tym roku, poziom ten wynosi 85%.
Wiceminister dodał, że prefinansowanie potrzeb roku kolejnego jest standardowym działaniem. "Jego poziom zależy od sytuacji rynkowej oraz budżetowej. Stąd za wcześnie aby określać poziom prefinansowania na 2019 r." - powiedział Nowak.
Pomimo przeprowadzenia w mijających okresach spotkań z inwestorami tzw. "road show" w wielu krajach na całym świecie, resort nie planuje przeprowadzenia emisji w tym roku (w tym również niewielkich testowych), także poza głównymi rynkami. "Obecnie nie ma takich planów" - podkreślił wiceminister.
Resort nie chce również ujawnić, jakie emisje obligacji hurtowych denominowanych w innych walutach mogą pojawić się w przyszłym roku jako pierwsze. "Decyzje zostaną podjęte bliżej terminów emisji w zależności od sytuacji rynkowej i budżetowej" - dodał.
Marek Knitter
(ISBnews)