Rodzice złożyli już 1,8 mln wniosków o świadczenia z programu "Rodzina 500 plus", w tym online 504,4 tys. - podało w środę MRPiPS. Wcześniej minister Elżbieta Rafalska informowała, że wnioski na nowy okres świadczeniowy złożyło już ok. 67 proc. uprawnionych.

Jak poddała Rafalska, resort szacuje, że do końca sierpnia wniosek o 500 plus złoży 75-80 proc. uprawnionych.

Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje, że nie będzie przerwy w wypłacie świadczeń.

MRPiPS poinformowało, że najwięcej wniosków - ponad 277 tys. wpłynęło w woj. mazowieckim; ponad 181 tys. wniosków złożono w Małopolsce, ponad 185 tys. - w Wielkopolsce, ponad 198 tys. - w woj. śląskim.

Obecnie świadczenie wychowawcze pobiera 2,62 mln rodzin; programem objętych jest 3,99 mln dzieci (57 proc. wszystkich dzieci w Polsce). Najwięcej świadczeń trafia do dzieci w województwach: mazowieckim (575 tys.), śląskim (404 tys.) i wielkopolskim (396 tys.).

Od 1 sierpnia można składać wnioski o 500 plus na nowy okres zasiłkowy - wydane wcześniej decyzje obowiązują do końca września.

MRPiPS przypomina, że złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia do końca października. Złożenie go we wrześniu oznacza, że świadczenie będzie wypłacone do końca listopada z wyrównaniem za październik; wniosek złożony w październiku to wypłata do końca grudnia z wyrównaniem za październik i listopad.

Jeśli wniosek zostanie złożony później niż w październiku, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.

Wniosek o świadczenie 500 plus należy składać każdego roku, prawo do wsparcia z programu ustalane jest na rok - od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres jest dłuższy - rozpoczął się wcześniej, 1 kwietnia 2016 r., kiedy program "Rodzina 500 plus" oficjalnie wystartował. Wydłużono go, by nie trzeba było składać wniosków dwukrotnie w ciągu tego samego roku.