Stwierdzenie, że trwa rewolucja energetyczna nie jest rewolucyjne – jest prawdziwe. Według Międzynarodowej Agencji Energii, globalne zapotrzebowanie na energię wzrośnie do 2040 roku nawet o 40%. Jednocześnie zmniejszają się zasoby surowców potrzebnych do jej wytwarzania w tradycyjny sposób i rosną obostrzenia dotyczące emisji CO2. Wiele jest dróg poszukiwania nowych rozwiązań, ale mogą one podążać tylko w jednym kierunku – jest nim innowacja.
Media

W powszechnej opinii, innowacja w energetyce często tożsama jest z energią odnawialną. Jeszcze w tym roku biura i centra danych Google będą zasilane całkowicie za pomocą OZE. Natomiast szwedzka Ikea w krajach skandynawskich i Kanadzie produkuje już tyle zielonej energii, ile sama konsumuje, i zapowiada, że wkrótce osiągnie ten cel także w USA i Polsce. W sumie już 7 na 10 największych firm na świecie zadeklarowało przejście na zasilanie energią pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych. Wciąż jednak pokutuje pogląd, że zielona energia jest niestabilna i nie można na niej oprzeć całej gospodarki – z pewnością sektor czystej energii powinien zadbać o większą stabilność sieci, a szczególnie poszukiwane są nowe technologie umożliwiające magazynowanie energii.

Start-upy odpowiedzią na wyzwania sektora energii
Pojęcie innowacji w energii jest jednak dużo szersze i wykracza poza tematy związane z energią odnawialną. Wśród najważniejszych trendów w energetyce wymienia się między innymi wspomniane wcześniej magazynowanie energii (także na potrzeby lokalnych społeczności), efektywność energetyczną, czy wykorzystywanie technologii w zarządzaniu sieciami przesyłowymi. Najwięksi gracze w branży szukają nowatorskiego podejścia w rozwiązaniach proponowanych przez start-upowców. Tak jak InnoEnergy – największy akcelerator dla start-upów cleantech w Europie, organizujący właśnie konkurs dla początkujących przedsiębiorców z 23 krajów Europy Środkowej i Wschodniej:
– W tym roku odnotowujemy rekordową liczbę zgłoszeń do PowerUp! Ich różnorodność pokazuje nam, że twórcy nowych rozwiązań elastycznie odpowiadają na zmiany w sektorze energetycznym i dostosowują swoje projekty do jego potrzeb. Wiele z nich stawia na oszczędzanie i zmniejszanie kosztów wytwarzania energii oraz na ochronę środowiska. Szukamy i wspieramy w rozwoju oraz wprowadzeniu na rynek spółek, których ambicją jest tworzenie rozwiązań o zasięgu globalnym – mówi Jakub Miler, CEO InnoEnergy Central Europe, organizatora konkursu PowerUp!

Finaliści konkursu mogą liczyć na wsparcie mentorów między innymi w opracowaniu modelu biznesowego oraz szlifowaniu umiejętności prezentacji podczas intensywnych warsztatów, które przeprowadzone będą w kilkunastu europejskich stolicach. Polski finał odbędzie się w Warszawie, a jednym z prowadzących warsztaty będzie Rafał Szczepanik, współzałożyciel portalu pracuj.pl. Podczas finału głównego w Budapeszcie, zespoły zaprezentują się przed jury, które wyłoni rozwiązania z największym potencjałem biznesowym: otrzymają one nagrody finansowe oraz możliwość zaproszenia do akceleratora Highway®.
– Akcelerator był dla nas bez wątpienia punktem przełomowym w rozwoju firmy. Nie tylko pozwolił na sfinansowanie naszego rozwoju, ale był też znacznym wsparciem merytorycznym i pomógł w zakresie kontaktów biznesowych – twierdzi Marcin Dolata z EasySolar, beneficjent programu Highway®. EasySolar oferuje rozwiązania dla firm zajmujących się energetyką słoneczną. Aplikacja umożliwia projektowanie, zarządzanie i monitorowanie systemów fotowoltaicznych. Z usług EasySolar skorzystało dotychczas przeszło 9 tysięcy firm.

Innowacje z success story
Wiele innych projektów wspieranych przez InnoEnergy to dobrze prosperujące firmy, oferujące swoje produkty na rynkach europejskich, azjatyckich i w USA. Są dowodem na to, że start-upy – jeśli otrzymają odpowiednie wsparcie – mają realny wpływ na rewolucję w energetyce. Odpowiednie – to znaczy nie tylko finansowe. Coraz częściej eksperci zwracają uwagę na przeinwestowanie świeżych projektów, podczas kiedy potrzebują one równie mocno wsparcia merytorycznego i pomocy we wdrożeniu modelu biznesowego.
Jedną ze spółek, które osiągnęły sukces jest polski SEPIN, który wykorzystując beacony, dostarcza światowym sprzedawcom energii elektrycznej dane o klientach i zużyciu energii, ułatwiając im opracowywanie spersonalizowanych ofert, nowych taryf, kampanii marketingowych oraz promocji. Nagradzany system EnergyHub (rozwiązanie firmy Ferroamp ze Szwecji) integruje natomiast ogniwa słoneczne, magazynowanie energii i ładowanie pojazdów elektrycznych na wysokonapięciowej sieci energetycznej w budynku. System jest również podłączony do systemu zarządzania energią opartego na chmurze. W Polsce powstał również Bin-e, pierwszy na świecie inteligentny kosz samodzielnie rozpoznający i segregujący odpady komunalne. Jakub Luboński z Bin-e twierdzi, że inspirację do stworzenia inteligentnego kosza czerpał z życia – i dodaje:
– Na rynku nie było rozwiązania, które pozwala ludziom poradzić sobie z niewdzięcznym obowiązkiem segregacji. Naszym największym marzeniem jest zmiana systemu recyklingu na świecie. Jak każdy start-up chcemy zmieniać świat.
Konkurs PowerUp! czeka na odważnych wizjonerów projektujących nowe technologie, które mogą przynieść korzyści użytkownikom, producentom, jak i dostawcom (oraz pomagać przekształcać się użytkownikom w samowystarczalnych producentów) energii w perspektywie globalnej. W celu przystąpienia do konkursu należy wypełnić formularz na stronie konkursowej: www.powerup.innoenergy.com. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 11. września.