Przyjmowanie wniosków o wypłatę świadczenia 500 plus na nowy okres zasiłkowy przebiega spokojnie - powiedziała w piątek szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. Zaznaczyła, że najwięcej wniosków składanych jest drogą elektroniczną - od 1 sierpnia już ponad 130 tysięcy.

"Nie mamy zgłoszeń o problemach na poziomie systemów wykorzystywanych w gminach. Wręcz przeciwnie, mamy informacje, że przyjmowanie wniosków przebiega bardzo spokojnie. Nie ma oblężenia ośrodków pomocy społecznej, czy punktów przyjmowania tych wniosków" - powiedziała w piątek w Olsztynie Rafalska.

Zwróciła uwagę, że w przeważającej części wnioski składane są drogą elektroniczną. "Stan na godz. 8.45, to jest suma końcowa wszystkich wniosków z bankowości, ZUS-u i Empatii, która wynosi 124 tys. 170 wniosków. Na pewno ta liczba przekroczyła już 130 tys." - powiedziała minister przed południem.

W ocenie minister, spora część rodzin przebywa jeszcze na urlopach, więc większego natężenia składania wniosków można spodziewać się po 15 sierpnia. Jak zaznaczyła, już teraz można jednak powiedzieć, że gminy sprawnie i dobrze organizacyjnie przygotowały się do obsługi tego zadania.

Rafalska powiedziała, że trzeci miesiąc z rzędu wydatki na cały program "Rodzina 500 plus" , czyli wypłatę świadczeń łącznie z dodatkami wychowawczymi, które są adresowane do pieczy zastępczej, oraz z kosztami obsługi tego zadania, przekroczyły 2 mld zł miesięcznie.

"W skali roku mówimy, że program będzie kosztował między 24,5 mld a 25 mld zł, ale precyzyjne dane będziemy mieli wtedy, jak będą wydane decyzje na nowy okres zasiłkowy" - dodała.

Według wojewody warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego w czwartek "na koniec dnia" w tym regionie odnotowano 6 tys. 923 złożone wnioski, a blisko 62 proc. z nich złożono elektronicznie. Jego zdaniem, na Warmii i Mazurach nie ma problemów ze składaniem wniosków; gminy zwiększyły liczbę punktów ich przyjmowania lub wydłużyły czas pracy ośrodków pomocy społecznej. Tylko w Ornecie planowano początkowo przyjmowanie wniosków dopiero po 15 sierpnia, ale gmina wycofała się z tego i przyjmuje wnioski na bieżąco.

Zdaniem Rafalskiej, ministerstwo nie miało informacji, by podobna sytuacja jak w Ornecie zdarzyła się w jakiejkolwiek innej gminie w Polsce.

MRPiPS przypomina, że świadczenie wychowawcze z programu "Rodzina 500 plus" nie jest przyznawane bezterminowo - aby je otrzymywać, co roku trzeba składać wniosek. Od 1 sierpnia można składać wnioski o przyznanie środków na kolejny okres rozliczeniowy, który zaczyna się 1 października.

Wnioski można składać bezpośrednio w gminie, wysłać pocztą lub on-line: za pomocą portalu informacyjno-usługowego MRPiPS Emp@tia, bankowości elektronicznej, profilu zaufanego czy Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Według MRPiPS złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku do końca sierpnia daje gwarancję zachowania ciągłości wypłat. W praktyce oznacza to, że przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata za październik nastąpi do 31 października.

Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada.

Jeśli wniosek zostanie złożony w październiku, to przyznanie i wypłata świadczenia za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

Jeżeli wniosek zostanie złożony później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Również od 1 sierpnia można składać wnioski także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres. W tym dniu weszła w życie ustawa, która ujednoliciła okresy zasiłkowe dla tych świadczeń oraz 500 plus.