W miastach częstotliwość rozwodów jest ponad dwukrotnie wyższa niż na wsiach - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Małżeństwa zakończone rozwodem trwają przeciętnie 14 lat.Według danych Głównego Urzędu Statystycznego spośród prawie 38,5 mln mieszkańców Polski, 52 proc. stanowią kobiety. Liczebna przewaga kobiet jest widoczna szczególnie w miastach, gdzie na 100 mężczyzn, przypada ich 111. Na wsiach jest to zaś 101.

Statystyczny mieszkaniec Polski ma nieco ponad 40 lat. Średnia ta jest wyższa w miastach (41,4 lata) niż na wsiach (38,4 lat). Rozbieżność ta dotyczy także płci. Średni wiek kobiet to 41,9 lat, mężczyzn - 38,6 lat.

Reklama

Według prognoz GUS przeciętna długość życia dziewczynek urodzonych w 2016 r. wyniesie niemal 82 lata, chłopców urodzonych w tym samym roku zaś - prawie 74 lata. Główny Urząd Statystyczny wskazuje ponadto, że od 1990 r. wartości te podniosły się - w przypadku kobiet - o 6,7 lat, a mężczyzn - o 7,7 lat.

Swe pierwsze małżeństwo kobiety zawierają jednak wcześniej (26,4 lata) niż mężczyźni (28,4 lata). Także w tym przypadku od lat 90. wiek ten się podniósł o 4 lata w przypadku panien młodych i o 5 w przypadku panów młodych.

Dzietność, a więc współczynnik określający liczbę urodzonych dzieci, przypadających na jedną kobietę w wieku rozrodczym (15-49 lat), w Polsce w 2016 r. wyniosła 1,357 i była nieco wyższa niż rok wcześniej, ale niższa niż w 1985 r. o prawie jeden (2,329).

Średni wiek, kiedy mieszkańcy Polski się rozwodzą wynosi w przypadku kobiet 39 lat i 41 lat w przypadku mężczyzn. W miastach częstotliwość rozwodów jest ponad dwukrotnie wyższa niż na wsiach. Małżeństwa, które kończą się rozwodami, trwają przeciętnie 14 lat.