Obwodnica Woźnik ma zapewnione dofinansowanie ze środków na budowę i remonty dróg wojewódzkich przewidzianych w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Śląskiego na lata 2014-2020. Unijny projekt zakłada koszt budowy na poziomie 49,2 mln zł, przy dofinansowaniu 35,5 mln. ZDW oczekuje, że droga powstanie do końca października 2018 r.

Jak wynika z ogłoszenia na stronach ZDW, po poniedziałkowym otwarciu przetargowych ofert okazało się, że obwodnicę Woźnik chcą zbudować: konsorcjum spółek Drog-Bud z Częstochowy oraz Nowak-Mosty z Dąbrowy Górniczej, a także spółka Strabag Południe.

Pierwszy z oferentów zaoferował cenę 42,8 mln zł brutto; drugi: 43,1 mln zł brutto. Obie oferty - oprócz ceny – spełniają takie same dodatkowe kryteria: okresu gwarancji, doświadczenia kierownika budowy i jakości podbudowy. ZDW deklaruje, że postara się sprawdzić oferty jak najszybciej.

Reklama

Przygotowania do budowy obwodnicy Woźnik napotkały problemy społeczne. Pod koniec projektowania grupa mieszkańców okolicznych miejscowości protestowała przeciw budowie nowej drogi. Instytucje odwoławcze, takie jak Samorządowe Kolegium Odwoławcze oraz Naczelny Sąd Administracyjny, odrzuciły jednak wnioski o wstrzymanie inwestycji jako niezasadne.

Urząd marszałkowski akcentował w ub. roku, że zaprojektowany ostatecznie przebieg nowej drogi jest efektem kompromisu, jaki udało się osiągnąć z mieszkańcami Woźnik na etapie konsultacji społecznych w 2011 r. Pierwotnie ZDW zamierzał poprowadzić obwodnicę od węzła „Woźniki” na zachód do połączenia z drogą wojewódzką nr 908 w Lubszy, po śladzie rozebranej linii kolejowej.

W związku ze sprzeciwem mieszkańców wybrano jednak wariant połączenia po wschodniej stronie autostrady z drogą wojewódzką nr 789. Nowa obwodnica będzie składała się z dwóch części.

Odcinek równoległy do autostrady A1 o długości 1,2 km będzie przebiegał od nowego ronda na skrzyżowaniu ul. Kolejowej i ul. Dworcowej (DW 789) do drogi będącej częścią węzła autostradowego. Odcinek w kierunku wschodnim będzie miał długość 2,9 km i połączy zjazd z autostrady z DW 789 (ul. Koziegłowska), gdzie również powstanie rondo

Realizacja autostrady A1 Częstochowa-Pyrzowice rozpoczęła się w 2015 r. Kierowcy mają zacząć z niej korzystać w 2019 r.

Katowicki ZDW ze środków obecnego śląskiego RPO otrzymał dofinansowanie na siedem inwestycji (spośród 31 zgłoszonych). Dwie z nich zostały już zrealizowane: rozbudowa drogi nr 913 w Pyrzowicach i obwodnica Pawłowic jako droga 933. Do października 2018 r. ma trwać budowa obwodnicy Myszkowa (droga nr 791). Trwają przetargi na przebudowę drogi nr 793 Żarki–Myszków i budowę obwodnicy Woźnik. W fazie planowania są przetargi na budowę Wschodniej Obwodnicy Raciborza (droga nr 935) oraz obwodnicy Buczkowic (połączenie dróg S69 i 942).

Firma Drog-Bud m.in. od połowy ub. roku jest wykonawcą przedłużenia częstochowskiej Alei Bohaterów Monte Cassino oraz przebudowy drogi nr 908 w granicach Częstochowy, które w II poł. 2018 r. poprawią wyjazd z tego miasta w stronę Tarnowskich Gór oraz dojazd do autostrady A1.

Unijny projekt dotyczący tego przedsięwzięcia, na które Częstochowa pozyskała ze śląskiego RPO 37,2 mln zł dofinansowania, opiewa łącznie na 54,8 mln zł. Zwycięzca przetargu zaproponował cenę 38,3 mln zł. (PAP)