Wierzę, że OBWE może być efektywniej wykorzystana jako platforma dialogu, mediacji i zapobiegania konfliktom; obecnie tak się nie dzieje w dostatecznym stopniu - mówił we wtorek szef MSZ Witold Waszczykowski na nieformalnym spotkaniu szefów dyplomacji państw OBWE.

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw OBWE odbyło się we wtorek w Mauerbach pod Wiedniem z inicjatywy austriackiego przewodnictwa w OBWE. Wzięli w nim udział przedstawiciele 57 państw członkowskich Organizacji.

"Wierzę, że OBWE może być efektywniej wykorzystana jako platforma dialogu, mediacji i zapobiegania konfliktom. Obecnie tak się nie dzieje w dostatecznym stopniu. Cień na nasze wysiłki rzuca łamanie zasad i zobowiązań, pod którymi podpisały się przecież wszystkie państwa OBWE" – powiedział Waszczykowski, cytowany w komunikacie biura prasowego rzecznika MSZ.

Według informacji przekazanych w komunikacie przez resort spraw zagranicznych centralnymi tematami dyskusji w trakcie wtorkowego spotkania był konflikt rosyjsko-ukraiński oraz napięta sytuacja wojskowa w Europie, co - jak dodało MSZ - jest związane m.in. z niebezpiecznymi incydentami wojskowymi oraz ćwiczeniami na dużą skalę, takimi jak „Zapad-2017”.

Resort w komunikacie poinformował, że szef polskiej dyplomacji wyraził głębokie zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją bezpieczeństwa w konflikcie rosyjsko-ukraińskim, w którym od początku roku zginęło kilkadziesiąt osób cywilnych, dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku.

Jak podkreślono, szef MSZ stanowczo potępił również narastającą falę ataków wymierzonych w Specjalną Misję Monitorującą (SMM) OBWE, do których dochodzi na terenach niekontrolowanych przez rząd Ukrainy. Minister Waszczykowski ocenił, że „nie można ignorować faktu, iż SMM operuje de facto w strefie działań wojennych. Dlatego jej mandat musi zostać wzmocniony”.

Witold Waszczykowski przypomniał również o polskich inicjatywach na rzecz zmniejszenia napięcia wojskowego w Europie, dotyczących m.in. modernizacji Dokumentu Wiedeńskiego o środkach budowy zaufania i bezpieczeństwa. Wyraził zadowolenie, że są one popierane przez rosnącą grupę państw, w tym m. in. USA, Wielką Brytanię, Niemcy, Francję, Kanadę oraz państwa naszego regionu.

Według resortu w czasie dyskusji minister Waszczykowski zwrócił także uwagę na znaczenie dla Polski tzw. wymiaru ludzkiego OBWE i podkreślił, że Polska jest zaniepokojona sytuacją wakatów na czterech najważniejszych stanowiskach w OBWE, tj. Sekretarza Generalnego oraz szefów instytucji autonomicznych OBWE, w tym Dyrektora Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR), które ma swoją siedzibę w Warszawie.

"Chciałbym podkreślić mocne przywiązanie Polski do wsparcia instytucji autonomicznych OBWE" – powiedział szef MSZ.

Jak podkreślono w komunikacie Waszczykowski wyraził przy tym satysfakcję z podpisania pod koniec czerwca br. porozumienia między Rządem RP i OBWE w sprawie statusu OBWE w RP, dotyczącego funkcjonowania ODIHR. Szef MSZ zaznaczył, że podpisanie tego porozumienia przyczyni się do wzmocnienia współpracy na forum OBWE i ułatwi dalszy rozwój działalności ODIHR w Warszawie.

W komunikacie poinformowano również, że szef polskiej dyplomacji pogratulował państwom uczestniczącym i przewodnictwu austriackiemu wypracowania 6 lipca br. decyzji umożliwiającej przeprowadzenie corocznego Spotkania Przeglądowego Wymiaru Ludzkiego (Human Dimension Implementation Meeting, HDIM), planowanego na drugą połowę września w Warszawie.

MSZ zaznaczyło, że w trakcie wtorkowy rozmów szefowie dyplomacji państw OBWE podsumowali także dotychczasowy postęp w ramach tzw. dialogu ustrukturyzowanego OBWE, czyli specjalnego procesu uruchomionego na początku br., który ma służyć otwartej dyskusji i pomóc odbudować zaufanie i przewidywalność w dziedzinie polityki bezpieczeństwa na kontynencie europejskim.

Resort poinformował, że przy okazji spotkania OBWE, minister Waszczykowski przeprowadził także rozmowy dwustronne z szefami dyplomacji Armenii Edwardem Nalbandyanem i Rumunii Teodorem Melescanu. (PAP)