Przyszłość internetu to nowoczesne sieci światłowodowe i 5G, państwo musi włączyć się w budowę tej infrastruktury - mówił we wtorek podczas debaty o wpływie nowoczesnej infrastruktury na rozwój społeczno-gospodarczy Polski wiceminister rozwoju Witold Słowik.

Zdaniem Słowika trudno sobie wyobrazić rozwój nowoczesnej, innowacyjnej gospodarki bez cyfryzacji. "Bez digitalizacji i cyfryzacji nie będzie możliwa transformacja przemysłu, wszystkich jego sektorów (...), jak również administracji i obszarów przestrzeni miejskiej" - ocenił Słowik.

Zwrócił uwagę, że jednym z wielkich wyzwań nowoczesnej gospodarki jest internet rzeczy, czyli budowanie platform, które umożliwią przedmiotom porozumiewanie się ze sobą. "W ramach robotyzacji i automatyzacji procesów produkcji jest to niezmiernie istotne" - powiedział.

Według Słowika inne wyzwanie to przechowywanie dużych zbiorów danych w sposób bezpieczny, ale zarazem umożliwiający pełny dostęp do nich. "Kolejny element, który już funkcjonuje od jakiegoś czasu, to budowanie chmur obliczeniowych dających możliwość swobodnego dostępu i przetwarzania informacji w jednym miejscu. Kolejne wyzwanie to nowe technologie telekomunikacyjne umożliwiające bardzo szybkie i sprawne przesyłanie wielkich plików danych" - wymieniał wiceminister.

Zapewnił, że działania te mają na celu lepsze powiązanie świata fizycznego ze światem wirtualnym. Według Słowika przyszłość internetu to nowoczesne sieci światłowodowe i mobilny internet 5G. "Państwo musi się włączyć aktywnie w proces budowy tej infrastruktury, co wymaga również wypracowania odpowiednich standardów nie tylko technicznych, ale i regulacyjnych" - mówił.

Słowik zapewnił, że Polska dysponuje dobrymi podstawami do rozwoju infrastruktury światłowodowej. "Mamy blisko 100 tys. węzłów światłowodowych i ponad 420 tys. km sieci i cały czas ta sieć jest intensywnie rozbudowywana m.in. z wykorzystaniem finansowania ze środków unijnych" - powiedział. Wskazał, że większość szkół w Polsce ma szerokopasmowy dostęp do internetu. "Chcemy, aby wszystkie szkoły były podłączone, chcemy zwiększyć przepustowość. Bardzo istotne jest doprowadzenie do połączenia wysokowydajnymi sieciami światłowodowymi wszystkich przedsięwzięć przemysłowych, komercyjnych (...), nie tylko w polskich metropoliach" - powiedział.

Wiceminister podkreślił, że wykorzystywanie technologii cyfrowej jest niezmiernie istotne w wielu obszarach naszego życia. "Aby skoordynować prace, w szczególności w aspekcie dzielenia się wiedzą ministerstwo rozwoju pracuje nad stworzeniem Polskiej Platformy Przemysłu 4.0. Mamy nadzieję, że platforma ta będzie narzędziem promującym rozwój infrastruktury cyfrowej i przyczyni się do rozwoju gospodarczego naszego kraju" - dodał Słowik.

Obecny podczas debaty prezes Orange Polska Jean-François Fallacher powiedział, że reprezentowana przez niego firma w pełni popiera i włącza się w działania rządu zmierzające do cyfryzacji Polski. Przypomniał, że Orange jest jednym z głównych inwestorów w ramach programu Cyfrowa Polska. Zgodnie z informacją firmy wartość wkładu własnego Orange Polska w tych projektach to 220 mln zł.

Prezes Orange Polska dodał, że dotąd firma zainwestowała w rozwój sieci światłowodowych 2,2 mld zł, które obejmują swoim zasięgiem 1,7 mln gospodarstw domowych. "Naszym celem jest objęcie jednej czwartej gospodarstw domowych w Polsce siecią światłowodową do końca przyszłego roku. Wierzymy, że światłowód jest przyszłością Polski" - mówił Fallacher. Dodał, że operator przywiązuje wagę nie tylko do światłowodu, ale także do budowy sieci mobilnych - 4G i 5G. Jego zdaniem szybki internet o dużej przepustowości to "autostrada cyfrowa", którą Polska może dojechać do ery innowacyjności i która uwolni jej potencjał.

Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarki Cyfrowej Andrzej Arendarski ocenił, że na naszych oczach dokonuje się rewolucja cyfrowa - nie ma dziedziny przemysłu i usług, która mogłaby się rozwijać bez dostępu do internetu. "Dla nas jest to wielka szansa nadrobienia zacofania technologicznego (...). To jest też droga do rozwiązania wielu problemów, które nas trapią, przede wszystkim demograficznych" - mówił. Jego zdaniem wdrażanie nowoczesnych technologii pomoże rozwiązać problem braku rąk do pracy.

"Jeśli Polska będzie równie nowoczesna, jak nasi partnerzy z UE, to będzie sygnał dla młodego pokolenia, aby tutaj zostawać, pracować, realizować swoje ambicje zawodowe" - dodał.

Natomiast wiceprezes PKO BP Maks Kraczkowski zwrócił uwagę, że polskie banki już dawno zmieniły podejście i wdrożyły nowoczesne technologie. Wskazał, że np. PKO BP wykorzystując je włączył się w usprawnienie relacji klient-administracja publiczna. Za jego pośrednictwem można składać wnioski on-line do urzędów. Według Kraczkowskiego sektor bankowy w Polsce jest liderem, jeśli chodzi o wykorzystanie technologii cyfrowej i tzw. multikanałowość.

"Z punktu widzenia polskiego sektora bankowego możemy mówić o tym, że społeczeństwo polskie bardzo chętnie przyjmuje wszystkie innowacje i nowiny techniczne. Szybko adaptuje się w środowisku cyfrowym i bardzo szybko wykorzystuje nowe standardy komunikacji z bankami i administracją" - zwrócił uwagę. To - jego zdaniem - oznacza, że jesteśmy społeczeństwem, które szybko się uczy i jest innowacyjne, ale też oczekuje, by nowe rozwiązania były "z najwyższej półki".

Zgodnie z zamierzeniami MR od 2018 r. zacznie działać - powołana ustawą - Polska Platforma Przemysłu 4.0. Będzie to fundacja, która ma wspomagać transformację polskiego przemysłu - jego cyfryzację i robotyzację. Nowy podmiot będzie odpowiedzialny za wspomaganie transformacji rodzimego przemysłu do poziomu określanego jako „Przemysł 4.0”, czyli poziomu czwartej rewolucji przemysłowej.

Pod koniec czerwca br. podpisano dokument o współpracy na rzecz wdrożenia sieci piątej generacji - Porozumienie na rzecz Strategii 5G dla Polski. Chodzi o nawiązanie współpracy pomiędzy państwem, jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami. Wśród sygnatariuszy porozumienia są Ministerstwo Cyfryzacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, techniczne instytucje naukowe i firmy z branży - przedstawiciele operatorów, dostawców infrastruktury, sprzętu i rozwiązań w zakresie telekomunikacji. Sygnatariusze zobowiązali się do dołożenia starań w celu stworzenia dokumentu wyznaczającego kierunek realizacji budowy sieci 5G w Polsce.

Sieć 5G to kolejny etap w rozwoju sieci telekomunikacyjnych. Pozwoli na wymianę danych znacznie szybszą, bardziej stabilną i uwzględniającą więcej urządzeń. W sieci 5G będą funkcjonowały nie tylko telefony, tablety i komputery, ale domy, samochody i niezliczone inne urządzenia w przestrzeni publicznej, które współpracując ze sobą będą przekształcać całe sektory gospodarki – od transportu i energii po edukację, opiekę zdrowotną i produkcję.