"W związku z tym, kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji Bieszczadzkiej SKOK, KNF w terminie 14 dni oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji Bieszczadzkiej SKOK. Banki mogą zgłaszać zainteresowanie do KNF do dnia 6 lipca 2017 r. włącznie" - informuje KNF w komunikacie.

Aby uzyskać informacje o sytuacji Bieszczadzkiej SKOK, zainteresowane banki mogą zwracać się bezpośrednio do zarządcy komisarycznego tej kasy - dodaje komunikat.

Komisja Nadzoru Finansowego ustanowiła zarządcę komisarycznego w Bieszczadzkiej SKOK 19 września 2016 roku. (PAP)

Reklama