Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny pozytywnie zaopiniowała we wtorek projekt ustawy ws. realizacji programu "Za Życiem". Zmiany zakładają m.in. wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy, pomoc w obowiązkach domowych.

Krzysztof Michałkiewicz - wiceminister rodziny i pracy oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych przyznał podczas obrad komisji, że proponowane zmiany nie rozwiązują wszystkich problemów osób z niepełnosprawnościami. "Będziemy chcieli ten program poprawiać, rozbudowywać. Wiemy, że on jest krokiem do przodu, jednak nie rozwiązuje wszystkich problemów w środowisku osób niepełnosprawnych" - powiedział.

Zaznaczył, że MRPiPS chce, aby pierwszy pakiet zmian związanych z realizacją programu "Za Życiem" obowiązywał od lipca. "Drugi pakiet zmian, związanych ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przedłożymy w drugim półroczu. Chcemy, żeby zmiany weszły w życie 1 stycznia 2018 r. " - mówił Michałkiewicz.

Zapowiedział, że pod koniec tego tygodnia rozpoczną się konferencje regionalne w ramach konsultacji społecznych programu "Za Życiem". "To będzie 16 regionalnych konsultacji, 32 środowiskowych. W piątek zaczynamy się w Szczecinie. W następnym tygodniu w Białymstoku" - wyjaśniał.

Konsultacje to cykl konferencji połączonych z warsztatami, podczas których odbędzie się społeczne opiniowanie zmiany ustaw w związku z wejściem w życie programu „Za życiem”. To także 32 spotkania ze środowiskami osób niepełnosprawnych. Konsultacje skierowane są głównie do przedstawicieli organizacji zajmujących się kwestiami wychowawczymi, socjalnymi niepełnosprawnością.

Rozpatrywany przez komisję projekt przewiduje m.in. wsparcie dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi. Rodzina opiekująca się dzieckiem z niepełnosprawnością będzie mogła wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o udzielenie wsparcia w realizacji obowiązków domowych w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Jest to pomoc adresowana do opiekunów osób niepełnosprawnych - podkreśla MRPiPS.

Zgodnie z projektem asystenci rodziny otrzymają wsparcie w przygotowaniu do pełnienia funkcji koordynatora poradnictwa dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami lub spodziewających się przyjścia na świat chorego lub niepełnosprawnego dziecka.

Powstać mają ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze, których zadaniem będzie wspomaganie rozwoju dzieci, zwłaszcza od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki szkolnej.

W projekcie przewidziano też wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy. Ma to dotyczyć opiekunów (zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy), którzy nie pobierają świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. Przewidziano np. preferencyjne warunki do zakładania działalności gospodarczej przez opiekunów osób niepełnosprawnych oraz zachęcanie innych bezrobotnych do zakładania żłobków lub klubów dziecięcych z miejscami dla dzieci niepełnosprawnych lub do świadczenia usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania.

Przewidziano także zachęcanie przedsiębiorców do zatrudniania opiekunów osób niepełnosprawnych. Założono wsparcie bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych przez subsydiowanie ich zatrudnienia lub umożliwienie im telepracy.

Projekt wprowadzić ma też ułatwienia w zakładaniu spółdzielni socjalnych - maksymalną wartość środków, jaką będzie można otrzymać na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, zwiększono do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Rozwijana ma być też sieć mieszkań chronionych, w tym wspieranych i treningowych. Jest to forma pomocy społecznej polegająca na tym, że osoby przebywające w mieszkaniu chronionym pod okiem specjalistów przygotowują się do prowadzenia samodzielnego życia lub specjaliści pomagają takim osobom w codziennym funkcjonowaniu. Zgodnie z projektem mieszkania chronione – w zależności od celu wsparcia – podzielono na mieszkania chronione treningowe lub mieszkania chronione wspierane.

Większość zapisów projektowanej ustawy ma wejść w życie w lipcu br.(PAP)