Z głębokim żalem przyjąłem informację o śmierci Helmuta Kohla, wybitnego niemieckiego polityka odznaczonego licznymi orderami, w tym Orderem Orła Białego - oświadczył w piątek szef MSZ Witold Waszczykowski.

"Nie należy zapominać o roli, jaką Helmut Kohl odegrał w zjednoczeniu Niemiec po upadku żelaznej kurtyny, a także o jego wpływie na proces jednoczenia się całej Europy" - przypomniał minister w komunikacie wydanym po śmierci Helmuta Kohla.

"W 1966 r. został wybrany na przewodniczącego krajowego CDU w Nadrenii-Palatynacie. W latach 1982–1998 piastował urząd kanclerza Republiki Federalnej Niemiec – rządził zatem krajem przez 16 lat. Doceniamy jego wybitny wkład w proces jednoczenia Europy, a także wielkie zasługi dla pojednania polsko-niemieckiego" - zauważył szef MSZ.

Podkreślił, że pragnie pragnie przekazać "najszczersze kondolencje najbliższym: rodzinie i przyjaciołom Helmuta Kohla".

Były kanclerz federalny Niemiec i przewodniczący Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej Helmut Kohl zmarł w wieku 87 lat. Kohl sprawował urząd kanclerza od 1982 do 1998 roku czyli dłużej niż ktokolwiek inny w powojennej historii Niemiec. 16-letni okres jego rządów obejmuje kluczowe wydarzenia związane z kresem zimnej wojny i zjednoczeniem obu państw niemieckich.