Resort infrastruktury i budownictwa przymierza się do wprowadzenia okręgowych inspektoratów nadzoru budowlanego, które zastąpiłyby działające obecnie inspektoraty powiatowe - powiedział PAP wiceminister Tomasz Żuchowski.

Jak wyjaśnił Żuchowski, zmiany w strukturze nadzoru budowlanego będą polegały m.in. na utworzeniu około stu okręgowych inspektoratów nadzoru - w miejsce obecnych 377 powiatowych.

W wojewódzkich inspektoratach planowane są jedynie niewielkie zmiany.

"Redukcja inspektoratów najniższego szczebla pociągnie za sobą m.in. zmniejszenie kosztów organizacyjnych" - zauważył wiceminister. To pozwoli na "zwiększenie nakładów na etaty merytoryczne - takie, w ramach których realizuje się zadania wymagające kompetencji specjalistycznych i inżynierskich" - tłumaczył Żuchowski. Jego zdaniem "znaczna część środków przeznaczonych dotychczas na obsługę kadrową czy finansowo-księgową będzie mogła być przeznaczona na działalność merytoryczną".

Z danych Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wynika, że w wielu powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego (102 z 377) nie ma więcej merytorycznych etatów niż trzy. "Istnienie tak małych instytucji nie sprzyja racjonalnemu wykorzystaniu zasobów finansowych i ludzkich, nie pozwala też na zatrudnienie specjalistów z różnych dziedzin, o różnych uprawnieniach budowlanych" - zauważył Żuchowski.

Jego zdaniem, w jednostkach nadzoru budowlanego powinny pracować osoby z różnymi uprawnieniami, z jak największą liczbą specjalności. Wzmocni to - jak przekonywał - bezpieczeństwo budowlane i poprawi zarządzanie ładem przestrzennym.

Resort chce, by po reformie Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego miał uprawnienia do powoływania i odwoływania wojewódzkich i okręgowych inspektorów nadzoru budowlanego. W przypadku nieprawidłowości przy wykonywaniu obowiązków służbowych przez inspektorów pozwoli to na łatwiejsze wyciąganie konsekwencji personalnych. "Niewłaściwy jest stan, w którym organ wyższego stopnia stwierdza rażące uchybienia w wykonywaniu obowiązków przez organ podległy, a nie może wyciągnąć bezpośrednich konsekwencji" - powiedział Żuchowski.

Wiceszef resortu infrastruktury i budownictwa przypomniał, że propozycje zmian w inspektoratach nadzoru budowlanego znalazły się w pierwszej redakcji Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. "Wtedy też organizacje samorządu powiatowego zgłaszały w tym zakresie uwagi. Cel tych uwag jest także dla nas jasny: wspólnie chcemy wzmocnienia służb nadzoru budowlanego" - zauważył i dodał, że "to jest możliwe w ramach szerszych działań wokół Kodeksu".

Jak poinformował MIB, "równolegle do prac na projektem Kodeksu toczą się prace nad powiązaną z nim ustawą o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego".

Żuchowski, który odpowiada za przygotowanie Kodeksu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, przypomniał, że "Kodeks jesienią trafi na Radę Ministrów". Zapowiedział też, że nowe rozwiązania wejdą w życie etapami; pierwsze przepisy Kodeksu powinny wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

Opracowywany Kodeks urbanistyczno-budowlany będzie wsparciem m.in. dla programu Mieszkanie plus. "Jedno z założeń programu Mieszkanie plus to budowa mieszkań dopasowanych do lokalnych potrzeb" - informował w kwietniu szef resortu infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. Ocenił wówczas, że Kodeks "jest spełnieniem nadziei samorządów, środowiska budowlanego i inwestorów".