Projekty do czwartej edycji budżetu obywatelskiego można było składać do końca maja. Drogą elektroniczną do urzędu wpłynęły 144 wnioski - na 94 projekty małe i 50 dużych. „Ostateczna liczba zgłoszonych wniosków może być jeszcze większa. Czekamy jeszcze na projekty, które zostały wysłane pocztą” – powiedział dyrektor Biura Partycypacji Społecznej w Urzędzie Miasta Lublin Piotr Choroś.

Złożone wnioski będą teraz weryfikowane i oceniane przede wszystkim pod kątem możliwości ich realizacji. Odrzucane są propozycje, których realizacja wymagałaby np. prowadzenia innych kosztowanych inwestycji, albo te dotyczą miejsc, co do których miasto nie ma stosownych uprawnień. Lista projektów, które zostaną poddane pod głosowanie, będzie znana na przełomie czerwca i lipca.

Choroś powiedział, że w każdej kolejnej edycji liczba odrzuconych wniosków maleje; w pierwszej stanowiły one blisko jedną trzecią wszystkich złożonych wniosków, drugiej - ok. 25 proc., zaś w ubiegłym roku - blisko 18 proc. „Spodziewamy się, że tym razem będzie ich jeszcze mniej” - zaznaczył.

Reklama

W czwartej edycji budżetu obywatelskiego w Lublinie – po konsultacjach mieszkańcami - wprowadzono kilka zmian. Kwota do wydania jest taka sama jak poprzednio – 15 mln zł, ale zmieniły się zasady jej rozdysponowania. Na projekty małe przeznaczono 9 mln zł, a na duże 6 mln zł. Poprzednio było 8 mln zł na małe i 7 mln zł - na duże.

Obniżono też wartość małych projektów - dolną granicą będzie teraz 25 tys. zł, a górną 300 tys. zł. Wcześniej było to od 50 tys. zł do 500 tys. zł.

Reklama

Dolną granicę wartości obniżono też dla projektów dużych - z 500 tys. zł do 300 tys. zł, a górna pozostała bez mian - 1,2 mln zł. Będą one mogły dotyczyć tylko inwestycji infrastrukturalnych (budowa, przebudowa).

Nowym rozwiązaniem jest zagwarantowanie kwoty 150 tys. zł dla każdej z 27 dzielnic Lublina. Będzie to wykorzystane w przypadku, gdy w wyniku głosowania nie wygra żaden projekt w danej dzielnicy. Wtedy do realizacji zostanie skierowany projekt opiewający maksymalnie na 150 tys. zł, niezalenie do tego, ile głosów zdobył.

„To zupełnie nowy mechanizm. Ma służyć temu, aby inwestycje z budżetu obywatelskiego były w miarę równomiernie rozłożone w mieście. Chcemy wesprzeć te dzielnice, gdzie np. gęstość zaludnienia czy struktura społeczna wpływa na obniżenie ilości oddanych głosów” – zaznaczył Choroś.

Głosowanie w czwartej decyzji budżetu obywatelskiego przeprowadzone zostanie od 25 września do 10 października. Głosować będzie można za pośrednictwem specjalnej strony internetowej, natomiast głos w formie papierowej trzeba będzie oddać osobiście w wyznaczonych punktach. Jak zaznaczył Choroś, uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Lublina, niezależnie od wieku. Osoby niepełnoletnie będą głosowały za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

Każdy będzie mógł oddać głos na jeden projekt mały i jeden duży. Będą one realizowane w 2018 r.

Do pierwszej edycji budżetu obywatelskiego w 2014 r., który zamykał się kwotą 10 mln zł, zgłoszono 233 propozycje. W głosowaniu wzięło udział 47 tys. mieszkańców, a najwięcej głosów zyskały projekt modernizacji schroniska dla zwierząt oraz rozbudowy sieci bezpłatnego internetu.

W drugiej edycji budżet wynosił 15 mln zł; 64 tys. mieszkańców zgłosiło wówczas ponad 200 pomysłów. Największe poparcie zyskały projekty dotyczące zorganizowania zajęć sportowych dla dorosłych i dzieci.

W ubiegłym roku rozdysponowano również 15 mln zł, a zgłoszono 149 projektów. W głosowaniu uczestniczyło ponad 73 tys. osób. Największe poparcie zdobył projekt "Aktywny Lublin", polegający na zorganizowaniu zajęć sportowych i rekreacyjnych dla wszystkich chętnych, oraz remont ul. Różanej w dzielnicy Czuby Północne. (PAP)