Powołała się przy tym na studium, które opracował na zlecenie jej resortu Instytut Badań Gospodarczych (ifo) z siedzibą w Monachium.

"Brexit nie obejdzie się bez gospodarczych skutków dla państw członkowskich UE i przede wszystkim dla Zjednoczonego Królestwa. Wiele zależy od przyszłych stosunków umownych między UE i Zjednoczonym Królestwem" - zaznaczyła Zypries.

"Według studium ifo także w niekorzystnych warunkach Brexit będzie do zniesienia dla gospodarki UE i w szczególności dla gospodarki niemieckiej. Przemawiają za tym zarówno aktualne dobre ramowe warunki gospodarczo-polityczne, jak i korzystne perspektywy koniunkturalne. Niemniej w niektórych branżach sytuacja może się rozwinąć w mniej korzystny sposób. Dlatego musimy się starać o osiągnięcie jak najlepszych wyników w nadchodzących rokowaniach" - dodała niemiecka minister.

Studium ifo rozpatruje osiem różnych scenariuszy ukształtowania się przyszłych stosunków UE z Wielką Brytanią. W razie zawarcia przez nie korzystnego układu o wolnym handlu realny produkt krajowy brutto obniżyłby się w następstwie Brexitu w perspektywie długoterminowej w Niemczech i całej UE po 0,1 proc., a w Zjednoczonym Królestwie o 0,6 proc. Gdyby natomiast układ taki nie doszedł do skutku i dalszą wymianę regulowałyby klauzule największego uprzywilejowania Światowej Organizacji Handlu (WTO), to długoterminowy spadek PKB wyniósłby w Wielkiej Brytanii 1,7 proc., w Niemczech 0,2 proc., a w całej UE 0,3 proc. (PAP)