Minister Krzysztof Jurgiel rozmawiał w poniedziałek w Brukseli z unijnym komisarzem ds. rolnictwa Philem Hoganem m.in. na temat pomocy dla rolników w związku z ASF i grypą ptaków. Minister zaprosił Hogana do złożenia oficjalnej wizyty w Polsce w październiku br.

Rozmowa ministra Jurgiela z komisarzem Hoganem dotyczyła wsparcia unijnego przeznaczonego na zwalczanie afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce. Szef resortu rolnictwa poinformował komisarza o kompleksowych działaniach podejmowanych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF - poinformował MRiRW w komunikacie.

Jak informuje resort, Jurgiel zwrócił też uwagę na potrzebę wsparcia z budżetu UE gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami. Prace nad ostatecznym kształtem programu pomocy mają być kontynuowane.

Minister ponadto poinformował o przygotowywanym do Komisji Europejskiej wniosku w sprawie wsparcia producentów, którzy ponieśli straty z powodu grypy ptaków.

Rozmawiano także o zorganizowaniu wspólnej z Komisją Europejską konferencji nt. innowacji w rolnictwie w Polsce. Ma się ona odbyć w 2018 r.

"Komisarz Hogan podziękował ministrowi Jurgielowi za zaproszenie do złożenia oficjalnej wizyty w Polsce w październiku br. Głównym tematem rozmów będzie przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku, w tym I filara dot. płatności bezpośrednich oraz II filara dot. rozwoju obszarów wiejskich" - poinformował resort rolnictwa w komunikacie. (PAP)