Ministerstwo Transportu Rosji zaproponowało partnerom z Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EaUG) powołanie nowej struktury międzypaństwowej do badania katastrof lotniczych; funkcję tę obecnie pełni Międzypaństwowy Komitet Lotniczy (MAK) - podały "Izwiestija".

Gazeta w poniedziałkowym wydaniu poinformowała, powołując się na źródła w kręgach lotniczych, iż uzgodnienie wspólnego stanowiska krajów EaUG w tej sprawie może zabrać 3-4 lata. Jeśli decyzja o stworzeniu nowej eurazjatyckiej struktury lotniczej będzie pozytywna, to pełnomocnictwa MAK w Rosji, Kazachstanie, Białorusi, Armenii i Kirgistanie znacznie się zmniejszą - wskazują "Izwiestija". Źródło gazety powiedziało, iż kraje członkowskie EaUG "odniosły się sceptycznie do rosyjskiej propozycji".

Informacji o tej propozycji nie potwierdziło rosyjskie Ministerstwo Transportu, ale też jej nie zaprzeczyło.

Natomiast przedstawiciel MAK potwierdził, że instytucja ta wie o propozycji i że przedstawiciel Rosji przedłożył ją partnerom z EaUG w zeszłym tygodniu. Omawiano wówczas tworzenie planów rozwoju komunikacji lotniczej w ramach EaUG; specjaliści MAK uczestniczą w tych pracach - powiedział rozmówca gazety. MAK ocenił, iż komentowanie inicjatywy rosyjskiej byłoby obecnie przedwczesne.

Źródło "Izwiestii" w kręgach lotniczych wskazało, iż kraje EaUG "uważają, iż MAK w wystarczającym stopniu pełni swoje funkcje, zarówno jeśli chodzi o badanie katastrof lotniczych, jak i w innych sferach swojej działalności" - relacjonuje gazeta. "Izwiestija" cytują również ocenę niezależnego eksperta Siergieja Dietiońszewa, który uważa, iż nie ma obecnie obiektywnych podstaw do tworzenia nowej struktury.

Strona rosyjska odebrała już MAK kompetencje dotyczące certyfikowania sprzętu lotniczego, choć, jak oceniały pod koniec zeszłego roku rosyjskie media, nie udało się po tej decyzji w pełni zorganizować nowego systemu certyfikacji.

Latem zeszłego roku dziennik "Kommiersant" podał, że władze Rosji rozpatrują możliwość odebrania MAK kompetencji dotyczących badania katastrof lotniczych, a także, że rozważane jest wyjście Rosji z porozumienia o lotnictwie cywilnym, na mocy którego istnieje MAK. "Kommiersant" cytował wówczas ocenę MSZ Rosji, według którego przed odebraniem MAK kompetencji dotyczących badania katastrof powinna powstać "analogiczna niezależna struktura narodowa", jaką uznałyby inne państwa.

"Izwiestija" piszą, że MAK obecnie zajmuje się badaniem wszystkich katastrof lotniczych dotyczących samolotów państw-uczestników porozumienia o MAK, zarówno na ich terytorium, jak i za granicą.

Od 1994 roku MAK zajmuje się badaniem katastrof lotniczych. Kompetencje te uzyskał na mocy dekretu prezydenta Federacji Rosyjskiej z 23 kwietnia 1994 roku. MAK powstał w grudniu 1991 roku w wyniku porozumienia między republikami byłego ZSRR, które stały się wówczas niepodległymi państwami. Podpisały one porozumienie o lotnictwie cywilnym i wykorzystaniu przestrzeni powietrznej, w którym określone zostały kompetencje tej ponadpaństwowej struktury.

Członkami EaUG są: Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan i Rosja.