Polskę i Łotwę łączy zgodne stanowisko w sprawach unijnych, m.in. przekonanie, że Brexit powinien mieć maksymalnie łagodny przebieg i dążyć do wzajemnie korzystnych stosunków pomiędzy UE a Wielką Brytanią - powiedział w poniedziałek w Warszawie prezydent Andrzej Duda.

W oświadczeniu po zakończeniu rozmów z prezydentem Łotwy Raimondsem Vejonisem Duda podkreślił, że Polskę i Łotwę łączy zgodne stanowisko w sprawach unijnych, m.in. w kwestii Brexitu.

"Należy szukać porozumienia z Wielką Brytanią, tak żeby ten Brexit przebiegł w sposób maksymalnie łagodny dla naszych społeczeństw i aby (...) ta relacja była korzystna (w przyszłości) zarówno dla Unii Europejskiej, jak i Wielkiej Brytanii. Bo to jest warunkiem dobrego współdziałania na przyszłość w kwestii zabezpieczenia praw polskich i łotewskich obywateli, którzy w Wielkiej Brytanii dzisiaj przebywają i będą przebywali" - mówił polski prezydent.

Duda wyraził również wdzięczność wobec swojego łotewskiego partnera za deklarację udziału w spotkaniu państw Trójmorza. "Dla mnie to jest inicjatywa właśnie europejska, dla mnie to jest inicjatywa w ramach UE, która dąży do spójności w ramach UE, która dąży do wyrównania rozwoju pomiędzy częściami UE, tak aby te różnice w miarę możliwości się zatarły" - podkreślił.

Polski prezydent relacjonował, że podziękował również Vejonisowi za jego wsparcie dla polskiej kandydatury na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019. "Zapewniłem pana prezydenta, że chcemy być w Radzie Bezpieczeństwa nie tylko po prostu jej członkiem, ale też reprezentantem naszego regionu Europy i że jesteśmy wsłuchani tutaj także we wszystkie propozycje i inicjatywy, z jakimi będą wychodzili nasi partnerzy regionalni, także Łotwa" - dodał.