Opuszczenie przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej może przyczynić się do powstania w Polsce nawet kilkudziesięciu tysięcy nowych miejsc pracy, poinformował wiceminister rozwoju Paweł Chorąży.

"Szacujemy, że dzięki Brexitowi w Polsce uda się stworzyć kilkanaście - kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy. Wartym zauważenia jest fakt, że przyciągane inwestycje charakteryzują się wyższym poziomem zaawansowania. Są to inwestycje, które tworzą produkty o wyższej wartości dodanej i zapewniają wysokopłatne miejsca pracy" - napisał Chorąży w odpowiedzi na interpelację poselską.

Podkreślił, ze część firm nadal wstrzymuje się z decyzjami dotyczącymi ewentualnej relokacji z uwagi na brak wiedzy nt. ostatecznych warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

Reklama

"Zakładamy, że wraz z konkretyzacją warunków wyjścia Wielkiej Brytanii uda się przyciągnąć kolejne inwestycje do Polski. W tym celu Ministerstwo Rozwoju monitoruje na bieżąco informacje dotyczące planów inwestorów" - dodał wiceminister.

Wskazał także, że w 2016 roku został wysłany list do najważniejszych instytucji finansowych, w którym zostały przedstawione atuty przemawiające za lokowaniem inwestycji w Polsce oraz zaoferowane zostało osobiste zaangażowanie się w rozmowy członków kierownictwa Ministerstwa Rozwoju. W konsekwencji, odbył się szereg spotkań z instytucjami finansowymi i firmami, które mogą być zainteresowane przeniesieniem działalności do Polski, podsumował.