Reklama

Raporty przedstawione przez ministrów obrony i spraw wewnętrznych w poprzednim tymczasowym rządzie (styczeń – 4 maja br.), wskazują na wiele niedociągnięć przy budowie ogrodzenia wzdłuż 259-kilometrowej granicy z Turcją. Urządzenie to budowane jest od trzech lat, wydano na nie już ponad 200 mln lewów (100 mln euro), lecz wciąż nie jest całkowicie gotowe.

Według danych resortu obrony do końca budowy pozostało jeszcze 70 km, a według MSW – 27. Jednocześnie z raportu ministerstwa obrony wynika, że ogrodzenie z drutu kolczastego powstało w niewłaściwy sposób i przechodzi przez prywatne działki. Ich właściciele nie mają dostępu do swej własności i trzeba będzie dobudowywać specjalnie wejścia. Z kolei ich pola, lasy, ogrody pozostały za ogrodzeniem i powinny były zostać wcześniej przez państwo odkupione.

Dodatkowym problem stanowi też typ ogrodzenia. Według zamówień publicznych miało ono składać się z dwóch rzędów drutu, tymczasem podobno zbudowano jedynie jeden rząd. Władze sprawdzały w ostatnim tygodniu budowę i według raportu cytowanego przez dziennik "Sega" nie były stanie ustalić typu ogrodzenia na trudnodostępnych górskich odcinkach, a w zamówieniach publicznych figurowało podwójne ogrodzenie.

Za przyznane przez UE fundusze na umocnienie ochrony granic Bułgaria planowała zakup techniki dla policji granicznej. Z raportów ministerstw obrony i spraw wewnętrznych wynika, że rozpisano 53 zamówienia publiczne o łącznej wartości 98 mln euro. Do końca kwietnia zawarto jedynie 15 umów na 22,5 mln euro, a wypłacono jedynie 1,8 mln euro.

Opóźnienia w infrastrukturze występują też na zachodniej granicy Bułgarii z Serbią, która, zdaniem ekspertów, jest najsłabiej strzeżona. Od początku roku zatrzymano tam ponad 1500 migrantów, próbujących ją nielegalnie przekroczyć. Nie wiadomo jednak, ilu z nich udało się ją przekroczyć, liczba ta szacowana jest na kilka tysięcy.

Na granicy z Serbią planowana jest budowa pięciu punktów obserwacyjnych i wprowadzenie kamer wideo w pobliżu największego przejścia granicznego z Serbią - Kałotina. Inwestycje te mają łączną wartość 3 mln euro.

Według MSW w pierwszym kwartale tego roku fala migrantów w Bułgarii spadła o około 80 proc. w porównaniu z sytuacją sprzed roku. Na granicy z Turcją zatrzymano ok. 300 migrantów, a przy próbie opuszczenia kraju – 1527.

Z Sofii Ewgenia Manołowa (PAP)