W tym roku Kościół obchodzi 100-lecie objawień Matki Boskiej w Fatimie. W małej, portugalskiej miejscowości trójce dzieci: rodzeństwu Franciszkowi i Hiacyncie Marto oraz ich kuzynce Łucji dos Santos ukazała się Matka Boska. Franciszek i Hiacynta zmarli wkrótce po objawieniach, mieli wówczas 11 i 10 lat, Łucja została karmelitanką; zmarła w 2005 r. (trwa jej proces beatyfikacyjny - PAP). Rodzeństwo Marto 13 maja 2000 r. beatyfikował Jan Paweł II, za kilka dni - w setną rocznicę wydarzeń w Fatimie - kanonizuje ich Franciszek.

Z tej okazji nakładem Wydawnictwa AA ukazała się książka "Fatima w relacjach naocznego świadka. Świadectwo opiekuna duchowego dzieci z Fatimy". Książka została opublikowana kilkadziesiąt lat po śmierci autora, ks. Manuela Formigao, założyciela Zgromadzenia Sióstr Wynagrodzicielek, którego proces beatyfikacyjny rozpoczął się 15 września 2001 r.

"Choć o Fatimie napisano już bardzo dużo, ta książka jest inna. Jest pisana na gorąco. Wraz z ks. Formigao czytelnik przebywa długą drogę od wątpliwości i niedowierzania w prawdziwość objawień, poprzez stopniowe otwieranie się na tę niezwykłą rzeczywistość, aż do przyjęcia całym sercem fatimskiego orędzia i podjęcia walki o rozpropagowanie go w świecie" - powiedziała PAP Katarzyna Ulma-Lechner, która przełożyła książkę na język polski.

Dodała, że to także zapis walki władz Portugalii z Kościołem. "Uderza kontrast gorącej wiary portugalskiego narodu, który tłumnie pielgrzymuje do miejsca objawień Cova de Ira, ze stanowiskiem władz Portugalii oraz mediów, które od samego początku próbowały zdyskredytować całe wydarzenie, ukazać je jako oszustwo i manipulację" - wyjaśniła.

Książka zawiera zapisy bardzo szczegółowych rozmów przeprowadzonych przez ks. Formigao z trójką wizjonerów. W wywiadach dzieci dokładnie opisują zarówno wygląd i słowa Matki Bożej, jak i wszystkie okoliczności towarzyszące objawieniom. W publikacji znajdują się także liczne zdjęcia, zarówno wizjonerów jak i pielgrzymów zgromadzonych w miejscu objawień, artykuły publikowane przez duchownego w gazetach, a także świadectwa cudownych uzdrowień dokonanych za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej.

Redaktor prowadząca książki Mariola Chaberka opisuje ks. Formigao jako pierwszego kapłana, który potraktował poważnie sprawę objawień Matki Bożej w Fatimie, dlatego został nazwany "czwartym wizjonerem fatimskim". "Był twórcą raportu Komisji Kanoniczej, powołanej przez biskupa Leirii do zbadania wiarygodności objawień fatimskich. Jego niezwykła dociekliwość, skrupulatność i ogromna teologiczna wiedza pozwoliły mu dokonać wnikliwej oceny fenomenu objawień" - powiedziała Chaberka.

"Ks. Formigao sam uczestniczył w objawieniach które miały miejsce 13 września i 13 października 1917 r., a w wyniku licznych spotkań z Franciszkiem, Hiacyntą i Łucją szybko stał się ich powiernikiem oraz opiekunem duchowym" - dodała. "Ta książka to także przypomnienie, że przesłanie fatimskie nie dotyczy historii i tego, co już minęło. Ono wciąż wzywa wszystkich wierzących do włączenia się w nurt pokuty i zadośćuczynienia. Podpowiada, jak każdy z nas może odpowiedzieć na prośbę Maryi" - powiedziała Chaberka.

Fatima to portugalska miejscowość, w której 13 maja 1917 r. troje małych pasterzy - Franciszek, Hiacynta i Łucja - widziało Matkę Boską. Widzenia powtarzały się przez kolejnych pięć miesięcy. Dzieci zostały poproszone o wezwanie ludzkości do nawrócenie i pokuty, usłyszały też trzy tajemnice: wizję piekła, zapowiedź - w razie nienawrócenia ludzkości - wojny światowej i zapowiedź, że "biały kapłan" zginie od kul z broni palnej. Tę ostatnią tajemnicę wielu odnosiło później do zamachu na Jana Pawła II z 13 maja 1981 r., a sam papież przypisywał swoje ocalenie wstawiennictwu Matki Boskiej. (PAP)