Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi (IDR) Poznania dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie A-. Perspektywa ratingów jest stabilna, podała agencja.

"Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienioną opinię Fitch, że wyniki operacyjne Poznania pozostaną mocne w średnim okresie, co zapewni mocne wskaźniki obsługi oraz spłaty długu. Ratingi uwzględniają również umiarkowane zadłużenie bezpośrednie oraz dobrze rozwiniętą i zdywersyfikowaną gospodarkę Poznania. Biorą one również pod uwagę wysokie zobowiązania pośrednie miasta" - czytamy w komunikacie.

Zdaniem Fitch, w latach 2017-2019 Poznań utrzyma mocne wyniki operacyjne; nadwyżka operacyjna będzie wynosić około 400 mln zł (13-14% dochodów operacyjnych) i będzie ona zbliżona do średniej z lat 2013-2016. Będzie temu sprzyjać prowadzona przez władze miasta polityka mająca na celu ograniczenie tempa wzrostu wydatków bieżących oraz rosnące dochody podatkowe w związku ze spodziewanym wzrostem gospodarczym w kraju (PKB będzie rósł średnio 3% rocznie w latach 2017-2018 według prognoz Fitch). Zdaniem agencji, Poznań może wykazywać niewielkie deficyty budżetowe od 2017r., które będą stopniową rosnąć do 3% dochodów ogółem w 2019r. z uwagi na spodziewany rosnący deficyt na poziomie majątkowym, podano także.

"Poznań rozpoczyna realizację inwestycji w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Zdaniem Fitch, inwestycje miasta w latach 2017-2019 mogą wynieść łącznie 2 mld zł i stanowić średnio 18% wydatków ogółem, podobnie jak miało to miejsce w ciągu trzech ostatnich lat. Fitch spodziewa się, że podobnie jak w latach ubiegłych Poznań sfinansuje większość wydatków majątkowych z nadwyżki bieżącej, wpływów ze sprzedaży majątku oraz bezzwrotnych dotacji unijnych, co ograniczy zapotrzebowanie miasta na finansowanie długiem" - czytamy w komunikacie.

Zadłużenie Poznania sukcesywnie spada od 2012 r. w związku z dobrymi wynikami budżetowymi miasta oraz niższymi potrzebami pożyczkowymi. Agencja zakłada, że zadłużenie miasta zacznie ponownie rosnąć od 2017 r. w związku z realizacją nowych inwestycji, ale pozostanie nadal umiarkowane; w średnim okresie nie przekroczy ono 1,6 mld zł oraz 50% dochodów bieżących (na koniec 2016 r.: 1,38 mld zł lub 45% dochodów bieżących), podsumowano.