Komisja sejmowa odrzuciła większość poprawek do ustawy 'apteki dla aptekarza'


Warszawa, 06.04.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji odrzuciła większość poprawek do projektu nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne (tzw. apteka dla aptekarza) zgłoszonych podczas drugiego czytania w Sejmie.
Posłowie w trakcie dzisiejszego posiedzenia zdecydowali, że sprawozdawcą Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji podczas trzeciego czytania projektu ustawy w Sejmie będzie poseł Jakub Kulesza z Kukiz15.
Zgłoszony na samym początku posiedzenia komisji wniosek Nowoczesnej dotyczący przesunięcia posiedzenia komisji ze względu na wczorajszą dymisję wiceministra zdrowia Krzysztofa Łandy, koordynującego prace nad tą ustawą, nie uzyskał większości.
Nie uzyskały większości także poprawki proponowane przez klub Nowoczesna, Platformę Obywatelską i Kukiz15, dotyczące m.in. wykreślenia wymogu geograficznego przy otwieraniu nowych aptek, doprecyzowanie mierzenia odległości pomiędzy aptekami (aby odległość była mierzona w pasie ruchu), czy wyłączenia z tego m.in. centrów handlowych czy dworców kolejowych, poszerzenia katalogu podmiotów, aby również spółki prawa handlowego mogły prowadzić apteki.
Przewodniczący komisji Wojciech Murdzek z Prawa i Sprawiedliwości (PiS) uznał, że "komisja nie ma wpływu na treść poprawek, gdyż może je jedynie przyjąć lub odrzucić", a ewentualne zmiany mogą nastąpić podczas dalszych prac legislacyjnych np. w Senacie.
Na początku grudnia organizacje zrzeszające pracodawców i organizacje pacjenckie wystosowały do premier Beaty Szydło list otwarty w sprawie propozycji zmian w Prawie farmaceutycznym. Apelują w nim, by nie pozwolono "na wprowadzanie zmian, które będą niekorzystne zarówno dla polskich pacjentów, jak i polskich przedsiębiorców".
List otwarty podpisały: Business Centre Club, Federacja Pacjentów Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Pracodawcy RP, Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.
Zdaniem sygnatariuszy, wprowadzenie do polskiego prawa zasady "apteka dla aptekarza", forsowanej przez korporację aptekarską, zagraża istnieniu tysięcy polskich aptek, uderzając w co trzecią placówkę działającą na polskim rynku. Zmiany te przyniosą powolną likwidację aptek nienależących do farmaceutów, w tym sieci aptecznych, które staną się przedsiębiorstwami bez wartości i bez przyszłości.
Jak podkreślają sygnatariusze w liście, polskie apteki w 96% są własnością polskich przedsiębiorców - zarówno farmaceutów, jak i osób niebędących farmaceutami. Około 2/3 aptek w naszym kraju należy do indywidualnych właścicieli, a 1/3 działa jako sieci apteczne.
(ISBnews)