Senat nie zgłosił w czwartek poprawek do ustawy, która ma na celu umożliwienie obywatelom załatwienia szeregu spraw związanych z administracją publiczną za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Za ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych Senat opowiedział się jednogłośnie.

Wprowadzane przez ustawę zmiany dotyczą dwóch obszarów: ruchu drogowego, gdzie tworzy się ramy prawne e-usług oraz sfery świadczeń społecznych. Wprowadzają m.in. przepisy regulujące funkcjonowanie centralnej ewidencji pojazdów, centralnej ewidencji kierowców i przepisów stanowiących ramy prawne dla uruchomienia systemu CEPiK 2.0.

Ustawa, jak mówił sprawozdawca, senator Grzegorz Peczkis (PiS), wprowadza zmiany umożliwiające obywatelowi załatwianie swoich spraw związanych z administracją publiczną za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Wiceminister cyfryzacji Marek Zagórski dodał, że ustawa ma umożliwić obywatelom elektroniczne załatwienie spraw z zakresu ruchu drogowego, a także realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz Karty Dużej Rodziny.

Jeśli chodzi o zmiany w przepisach o ruchu drogowym - w ich wyniku kierowcy będą mogli np. sprawdzić przez internet liczbę punktów karnych. Ustawa umożliwia także nieodpłatny dostępu do danych o pojazdach zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów organom Inspekcji Ochrony Środowiska.

Druga część przewiduje zmiany w przepisach dotyczących realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz Karty Dużej Rodziny. Będzie można za pośrednictwem systemów teleinformatycznych składać wnioski oraz uzyskiwać tą drogą informacje, zawarte w systemie informacji oświatowej, w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych, w ogólnopolskim wykazie studentów i ogólnopolskim wykazie doktorantów, na koncie ubezpieczonego i na koncie płatnika składek. (PAP)