Minister spraw zagranicznych Meksyku Luis Videgaray ocenił w czwartek po rozmowach w Białym Domu, że negocjacje ws. zmian w porozumieniach handlowych regulujących wymianę między USA a Meksykiem mogą się rozpocząć w połowie roku, a zakończyć pod koniec 2017 r.

Szef meksykańskiej dyplomacji przeprowadził w czwartek w Waszyngtonie serię rozmów dot. nowych przepisów USA w sferze polityki migracyjnej.

Jak potwierdził podczas spotkania z dziennikarzami, zależało mu szczególnie na podzieleniu się obawami ze swymi amerykańskimi kolegami, że "nowe przepisy stwarzają możliwość rozdzielania matek od dzieci na granicy". Podkreślił też, że władze meksykańskie nie będą przyjmować osób wydalanych z USA hurtowo, ale według własnego uznania.

Videgaray potwierdził, że Meksyk przygotowuje się do rozmów o zmianach w północnoamerykańskim układzie o wolnym handlu (NAFTA) zawartym w 1992 r. przez USA, Kanadę i Meksyk oraz innych porozumień dwustronnych.

Reklama

Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu (North American Free Trade Agreement) to umowa tworząca pomiędzy USA, Kanadą i Meksykiem strefę wolnego handlu oraz znosząca bariery celne między nimi. Weszła ona w życie w 1994 r.

Rewizję "niekorzystnego dla USA" układu NAFTA zapowiadał podczas kampanii prezydenckiej w ub.r. Donald Trump. Obecny prezydent Stanów Zjednoczonych, podobnie jak minister handlu w jego administracji – Wilbur Ross jest zdecydowanym przeciwnikiem wielostronnych międzynarodowych układów handlowych i traktuje renegocjację układu NAFTA priorytetowo.

Gotowość do rozpoczęcia rozmów o rewizji układu NAFTA zgłosił w czwartek minister zasobów naturalnych Kanady James Gordon Carr.