Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera unieważnił uchwały Rady Warszawy i Rady Podkowy Leśnej ws. referendów dot. zmian granic Warszawy. Natomiast w ocenie wojewody uchwała Rady Legionowa jest zgodna z prawem.

Sipiera argumentował, że referendum lokalne dot. utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia jej granic może być przeprowadzone tylko z inicjatywy mieszkańców.

Natomiast niedopuszczalne jest przeprowadzenie takiego referendum na wniosek rady, jak zrobiła Warszawa i Podkowa Leśna.

Samorządy - przekonywał wojewoda - powołały się na przepisy ustawy o referendum lokalnym, a pominęły zapisy ustawy o samorządzie gminnym.

Ponadto - przekonywał wojewoda - pytanie referendalne zaproponowane przez Radę Warszawy i Radę Podkowy Leśnej nie odnoszą się do projektu ustawy przygotowanej przez PiS.

Pytanie w warszawskim referendum miało brzmieć: "Czy jest Pan/Pani za zmianą granic Miasta Stołecznego Warszawy poprzez dołączenie kilkudziesięciu sąsiednich gmin?"

Chęć zorganizowania referendum w Warszawie była związana z projektem ustawy PiS przewidującym m.in., że miasto stołeczne Warszawa stałoby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, która objęłaby ponad 30 gmin. Referendum było planowane na 26 marca.

Od decyzji wojewody Rada Warszawy może odwołać się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ciągu 30 dni.