O pracach nad zmianami w przepisach ministerstwo obrony narodowej poinformowało w piątek w komunikacie, podkreślając, że jednocześnie prowadzi rozmowy z przedstawicielami organizacji skupiających weteranów.

W komunikacie zapewniono, że MON "doceniając olbrzymi wysiłek weteranów i ich zasługi dla obronności Ojczyzny podejmuje działania, które mają zagwarantować godziwe wsparcie państwa dla weteranów i ich rodzin", a szczególną uwagę koncentruje na weteranach misji po 1989 roku, np. w Iraku czy Afganistanie.

Jak podano, prace zmierzające do nowelizacji ustawy z sierpnia 2011 roku ukierunkowane są przede wszystkim na zwiększenie dodatku dla weteranów poszkodowanych z najwyższym uszczerbkiem na zdrowiu – z maksymalnego dziś dodatku w wysokości 80 proc. podstawy najniżej emerytury do nawet powyżej 100 proc. tej wielkości.

Reklama

Ponadto rozważane jest m.in. wprowadzenie dla najbardziej poszkodowanych weteranów pełnego dofinansowania opieki medycznej ponad limity określone przez NFZ oraz rozszerzenie zapisów ustawy o funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Piątkowa "Rzeczpospolita" napisała, że w MON od kilkunastu miesięcy leży projekt nowelizacji ustawy, przygotowany przez rząd PO-PSL oraz że weterani, zainteresowani zmianami, "nie znają ostatecznego kształtu nowelizacji ustawy, bo nikt z nimi na ten temat nie rozmawia".

W komunikacie MON podkreślił, że o prowadzonych pracach rozmawia z przedstawicielami organizacji skupiających weteranów. "Celem dobrze układającej się współpracy jest uzyskanie jak najbardziej efektywnego systemu, który ma poprawić jakość świadczonych usług i podnieść standard życia" - podał.

Jednocześnie resort zwrócił uwagę, że przygotowany przez koalicyjny rząd PO-PSL projekt nowelizacji obejmował szeroki katalog uprawnionych (np. żołnierzy biorących udział w międzynarodowych komisjach kontroli i nadzoru w zawieszeniu działań wojennych w latach 1953-1975), zamiast koncentrować się na poszkodowanych weteranach współczesnych misji i ich rodzinach (np. Irak, Afganistan).

Obowiązująca od 2012 r. ustawa o weteranach działań poza granicami państwa przyznaje im m.in. dodatki do rent i emerytur, ulgi na przejazdy komunikacją dla weteranów przebywających na rentach inwalidzkich, dopłaty do nauki oraz bezpłatną pomoc psychologiczną. Latem 2014 r. przedstawiono założenia do nowelizacji tych przepisów, które przygotowano we współpracy z organizacjami zrzeszającymi żołnierzy, którzy służyli na misjach. W projekcie zaproponowano m.in. bezpłatne wyjazdy rehabilitacyjne dla ciężko rannych weteranów i darmowy udział najbliższych w turnusach leczniczo-profilaktycznych zaraz po powrocie z misji do kraju, co ma bardzo ważne znaczenie psychologiczno-adaptacyjne. (PAP)