Wzmacnianie bezpieczeństwa, odnowa Unii Europejskiej oraz relacje dwustronne - to główne tematy czwartkowych rozmów marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z szefem MSZ Łotwy Edgarsem Rinkevicsem. Według marszałka Sejmu, obecność wojsk NATO w Polsce i na Łotwie jest nieodwracalna.

Kuchciński, który przebywa z dwudniową oficjalną wizytą na Łotwie, spotkał się w czwartek z premierem Łotwy Marisem Kucinskisem oraz ministrem spraw zagranicznych Edgarsem Rinkevicsem. W środę marszałek Sejmu rozmawiał m.in. z przewodniczącą łotewskiego Sejmu Inarą Murniece, wiceprzewodniczącym Gundarsem Daudze oraz przedstawicielami łotewsko-polskiej grupy przyjaźni.

Kancelaria Sejmu poinformowała, że marszałek Kuchciński rozmawiał z szefem MSZ Łotwy m.in. o wzmacnianiu bezpieczeństwa, odnowie Unii Europejskiej oraz relacjach dwustronnych.

Po spotkaniu Kuchciński poinformował dziennikarzy, że rozmowa dotyczyła przede wszystkim potrzeby wzmocnienia bezpieczeństwa. Jego zdaniem, obywatele Polski i Łotwy oczekują od swych rządów i parlamentów, aby nasza część Europy stała się jeszcze bezpieczniejsza i żeby wszystkie państwa były państwami przewidywalnymi.

Marszałek Sejmu napisał na Twitterze, że celem jego wizyty na Łotwie, było "wzmacnianie współpracy na rzecz realizacji wzajemnych interesów". Podkreślił, że Polska ma dobre stosunki z tymi państwami, gdzie dobrze traktowana jest polska mniejszość, czego przykładem są Węgry i Łotwa.

Kuchciński przekonywał również, że "obecność wojsk amerykańskich i NATO w Polsce i na Łotwie jest nieodwracalna, niezależnie od zmiany na stanowisku prezydenta USA".

Łotwa jest jednym z czterech państw, w których postanowiono umieścić grupy batalionowe NATO w ramach wzmacniania wschodniej flanki Sojuszu. W ubiegłym roku na lipcowym szczycie w Warszawie postanowiono, że na terenie Polski i trzech państw bałtyckich rozmieszczone zostaną cztery grupy batalionowe; każda grupa ma tzw. państwo ramowe, czyli odpowiedzialne za wystawienie większości sił i dowodzenie całością (w Polsce - USA, na Litwie - Niemcy, na Łotwie - Kanada, w Estonii - Wielka Brytania). Obecnie trwa realizacja postanowień szczytu.

W czwartek marszałek Sejmu rozmawiał też z metropolitą ryskim abp. Zbigniewem Stankiewiczem; odwiedził także miejsca związane z Polską w tym Uniwersytet Łotwy i Dom Bractwa Czarnogłowych, gdzie podpisano Traktat Ryski.(PAP)