W czwartek na konferencji prasowej w Rzeszowie wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podsumowała ubiegły rok. Podkreśliła, że to był "dobry rok dla województwa".

Na konferencji przedstawiła raport o najważniejszych inwestycji i zadań zrealizowanych w 2016 r. przez podległy jej urząd. Wojewoda zaznaczyła, że na inwestycje z zakresu Państwowego Ratownictwa Medycznego przeznaczono w regionie ponad 3,2 mln zł.

"W ramach tych środków kupiliśmy osiem ambulansów dla ośmiu powiatów. Pozostałe pieniądze przeznaczyliśmy na doposażenie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych i karetek" - dodała.

Reklama

Leniart podkreśliła również, że na rozwój infrastruktury przejść granicznych w regionie wydano 2,5 mln zł. W 2016 r. podkarpacki urząd wydał także wiele ważnych decyzji i zezwoleń, wśród nich wojewoda wymieniła m.in. pozwolenie na budowę obwodnicy Czudca czy elektryfikację linii kolejowej Ocice-Rzeszów.

"W ubiegłym roku przygotowano też program funkcjonalno-użytkowy dla przejścia granicznego z Ukrainą w Malhowicach. Dzięki niemu w tym roku, w lutym lub marcu, możliwe będzie ogłoszenie przetargu na projekt budowlany tej inwestycji" - powiedziała Leniart.

W ubiegłym roku podkarpackie samorządy otrzymały w budżetu państwa ponad 76 mln zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Z tej kwoty ponad 13 mln zł przeznaczono na zabezpieczanie osuwisk.

Wojewoda zaznaczyła, że wprowadzono zasadę, że przy decyzjach skutkujących wywłaszczeniem - np. pod inwestycje drogowe - konieczna będzie wizja lokalna pracownika urzędu. "Pracownicy będą wiedzieć, czy są to nieużytki, czy budynki. To pozwali na weryfikację, już na poziomie wojewody, wycen terenu przygotowywanych przez biegłych rzeczoznawców" - dodała.

Leniart podkreśliła również, że w 2016 r. wspólnie ze swoim zastępcą przyjęła 59 petentów.

Zdaniem wojewody, dużym sukcesem zakończyło się również zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży. Jak podała, region odwiedziły w tym czasie ponad 4 tys. pielgrzymów z 30 krajów, a wydarzeniu towarzyszyło ponad 60 imprez w województwie.

Pytana o najważniejsze cele na rok bieżący, wojewoda odpowiedziała, że są nimi wprowadzenie reformy edukacji i przygotowanie reformy służby zdrowia.

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim na koniec 2016 r. pracowało 699 osób. (PAP)