Wiceszefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer opublikowała pismo skierowane do niej przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego ws. protestu na sali posiedzeń 16 grudnia. Marszałek oczekuje wyjaśnień ws jej udziału "w działaniach uniemożliwiających prace Sejmu na sali posiedzeń".

Powołując się na artykuł Regulaminu Sejmu, który mówi, że marszałek stoi na straży praw i godności Sejmu, Kuchciński zwrócił się do posłanki Nowoczesnej o złożenie wyjaśnień w sprawie jej uczestnictwa 16 grudnia 2016 r. "w działaniach uniemożliwiających prace Sejmu na sali posiedzeń".

Działania te - jak czytamy w piśmie marszałka opublikowanym przez Lubnauer na portalu społecznościowym - polegały na "na gromadzeniu się posłów poza wyznaczonymi, stałymi miejscami do siedzenia oraz blokowaniu dostępu do mównicy, a także miejsca osoby, która przewodniczyła obradom".

"Oczekuję na odpowiedź w terminie do rozpoczęcia następnego posiedzenia Sejmu" - napisał marszałek Kuchciński w piśmie noszącym czwartkową datę.