Reklama

Porozumienie wymaga także potwierdzenia przez Radę UE (rządy państw członkowskich).

Jak informuje PE, w czwartek za objęciem Gruzji reżimem bezwizowym było 42 europosłów z komisji europarlamentu, dwóch było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

Gdy decyzja wejdzie w życie, obywatele Gruzji, którzy mają paszporty biometryczne, będą mogli wjechać bez wizy do strefy Schengen na okres do 90 dni w ciągu pół roku w celach biznesowych, turystycznych lub rodzinnych.

Na decyzję UE w sprawie zniesienia wiz czeka też Ukraina.

Komisja Europejska już wiosną br. uznała, że Gruzja i Ukraina spełniły warunki liberalizacji wizowej i zaleciła zniesienie obowiązku wizowego. Kraje UE zwlekały z decyzją m.in. ze względu na obawy przed wzrostem imigracji z tych dwóch państw. Zastrzeżenia zgłaszały m.in. Niemcy i Francja, gdzie w tym roku odbędą się wybory. Dlatego domagały się równoczesnego przyjęcia przepisów, które ułatwi czasowe przywracanie wiz, np. w sytuacji znaczącego napływu azylantów z danego kraju czy braku współpracy w kwestii readmisji migrantów. Przepisy takie przyjęto w grudniu 2016 roku, co odblokowało kwestię liberalizacji wizowej dla Ukrainy i Gruzji.

Z Brukseli Anna Widzyk (PAP)