Wierzyciele dłużników z różnych krajów UE będą mogli łatwiej odzyskać pieniądze. Senat nie zgłosił w środę poprawek do noweli Kodeksu cywilnego, która umożliwia zabezpieczenie wierzytelności na rachunku bankowym dłużnika prowadzonym w innym kraju. Teraz nowela trafi do prezydenta.

Przygotowana przez rząd nowela jest wykonaniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej ws. zabezpieczenia rachunku bankowego w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych. W polskim prawie zmiana, oprócz rachunków bankowych, obejmie także rachunki prowadzone przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Zgodnie z nowymi przepisami wykonanie zabezpieczenia (nakazu) odbywać się będzie na zasadach przyjętych w danym państwie członkowskim. W Polsce jest to zajęcie rachunku bankowego. Skutkiem wydania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym jest blokada rachunku dłużnika.

"Europejskie nakazy zabezpieczenia na rachunku bankowym wydane w jednym państwie członkowskim będą automatycznie uznawane i wykonalne w innym państwie członkowskim bez konieczności wszczynania odrębnego postępowania" - pisano w uzasadnieniu do zmian. Jak podkreślono, "ten nowy instrument stanowić będzie dodatkową opcję wobec analogicznych środków zabezpieczenia dostępnych na mocy prawa krajowego".

Nowelizacja reguluje także kwestie związane z powierzeniem komornikom czynności w zakresie wykonywania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym.

Dzięki zmianom w prawie wierzyciele będą mieli też możliwość uzyskania informacji na temat rachunków bankowych dłużnika na potrzeby wydania europejskiego nakazu zabezpieczenia. Zgodnie z unijnym rozporządzeniem zostanie stworzony mechanizm ułatwiający dostęp do informacji o rachunkach dłużnika.

Ponadto, zgodnie z nowelizacją, minister sprawiedliwości będzie uprawniony do uzyskiwania z centralnej informacji o rachunkach tzw. zbiorczej informacji o rachunkach dłużników, ale informacja ta będzie mogła dotyczyć także posiadaczy rachunków nie będących osobami fizycznymi.

Zmiana ma wejść w życie 18 stycznia 2017 r. (PAP)