Deutsche Bank prognozuje wzrost PKB Polski na poziomie 2,8% w 2016 r.


Warszawa, 14.12.2016 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie w tym roku 2,8%, a w kolejnym ma wzrosnąć do 3,2%, prognozuje Deutsche Bank.
"Oczekujemy, że w 2017 r. wzrost lekko przyspieszy do 3,2% r/r. Konsumpcja prywatna powinna pozostać głównym motorem wzrostu. Oczekiwane jest przyspieszenie wzrostu płac w środowisku rekordowo niskiego bezrobocia, podczas gdy transfery fiskalne do gospodarstw domowych i niskie stopy procentowe będą także wspierać popyt krajowy. Jednocześnie inwestycje prawdopodobnie odbiją zaczynając od początku 2017 r. w związku z wejściem w fazę wdrażania coraz większej liczby projektów finansowanych z funduszy unijnych w nowym okresie programowania 2014-2020" - czytamy w raporcie.
Według prognoz DB dynamika PKB w Polsce ma wynieść 2,8% w tym roku, 3,2% w przyszłym i 3,4% w 2018 r. Konsumpcja prywatna w tym roku ma się ukształtować na poziomie 3,7%, w kolejnym 3,8%, a w 2018 roku ma wynieść 3,3%.
Zdaniem analityków z DB eksport netto będzie ograniczał wzrost ze względu na słabe perspektywy popytu w Europie i oczekiwany wzrost importu połączony z wyższym popytem na dobra kapitałowe.
Analitycy banku oczekują, że inflacja konsumencka będzie stale przyspieszać pod koniec 2016 r, i w I połowie 2017 r. z powodu słabości złotego, trwającej presji popytowej, wysokich cen energii i negatywnej bazy.
"Mimo tego, poziomy mieszczące się w celu inflacyjnym są mało prawdopodobne w dającej się przewidzieć przyszłości, a roczna inflacja może tylko marginalnie przekroczyć niższą granicę celu NBP (1,5%) w trakcie 2017 r." - uważają analitycy.
DB prognozuje, że w tym roku Polska zanotuje deflację na poziomie 0,6%. W 2017 r. CPI ma wynieść 1,4% a w kolejnym roku 1,7%. Oczekiwane jest utrzymanie stóp procentowych na obecnym poziomie. RPP zrewidowała oczekiwania wzrostu na ten rok i słabszy wynik nie wpłynie na jej decyzje.
"Twórcy polityki pieniężnej wiążą spadek inwestycji z niskim poziomem absorpcji funduszy unijnych, który ma się poprawić w 2017 r., i oczekują, że inflacja zbliży się do dolnej granicy szerokiego celu w połowie 2017 r., dlatego podtrzymujemy nasze zdanie, że stopy procentowe pozostaną w 2017 r. na poziomie 1,5%" - dodają analitycy.
Analitycy DB wskazują, że jednorazowe wpływy do budżetu (sprzedaż częstotliwości telefonii komórkowej, zysk NBP za 2015 r.) pokryły koszty programu 500+.
"Budżet na 2017 r. bazuje jednak na nieco ambitnym założeniu celu 3,6% wzrostu przy wzrastających kosztach programu wsparcia dzietności, planowanym obniżeniu wieku emerytalnego (od IV kw. 2017 r.), odłożeniu podatku od handlu na 2018 r. i częściowym zwiększeniu kwoty wolnej od podatku. Agencje ratingowe, szczególnie Moody's który utrzymuje perspektywę negatywną, będą szczegółowo przyglądać się trajektorii polskich finansów publicznych na 2017 r. i kolejne lata" - czytamy dalej.
Analitycy wskazują także na ryzyko związane z konfliktem wokół Trybunału Konstytucyjnego i planem pomocy dla kredytobiorców w CHF.
Deutsche Bank jest globalnym lidera w dziedzinie bankowości korporacyjnej, obrocie papierami wartościowymi, transakcjach bankowych, zarządzaniu kapitałami oraz private wealth management. Jest głównym akcjonariuszem Deutsche Bank Polska.
(ISBnews)