Jak poinformował PAP dyrektor WUP Tomasz Czop, ogłoszony konkurs dedykowany jest beneficjentom, którzy zrealizują projekty dla osób mieszkających w powiatach jasielskim, strzyżowskim, brzozowskim, przemyskim ziemskim, leskim, bieszczadzkim, niżańskim, lubaczowskim, kolbuszowskim, leżajskim i przeworskim.

„Do rozdysponowania mamy 22 mln zł. Pieniądze te mogą być wydane na bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Może ono być w formie specjalistycznego szkolenia lub bezzwrotnej dotacji” - dodał.

Dofinansowanie może być przyznane także w formie pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Tego typu wsparcie może być realizowane od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Reklama

Czop podkreślił, że nie określono maksymalnej wartości projektu. „Natomiast minimalna wartość projektu wynosi 250 tys. zł” - powiedział.

Wnioski o dofinansowanie projektów beneficjenci mogą składać od 9 stycznia 2017 r. do 27 stycznia 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu będzie można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 20 grudnia br. w budynku urzędu marszałkowskiego w Rzeszowie przy ul. Towarnickiego.

Ogłoszony konkurs finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020. Budżet programu składa się z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach RPO Podkarpacie otrzyma ponad 2,1 mld euro. Instytucją zarządzającą programem jest podkarpacki urząd marszałkowski. Natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni rolę instytucji pośredniczącej dla RPO i odpowiada za realizację trzech z jego osi, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny rynek pracy, Integracja społeczna, Jakość edukacji i kompetencji w regionie. (PAP)