22 mln zł przeznaczył Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Pieniądze mogą być przeznaczone m.in. na bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Jak poinformował PAP dyrektor WUP Tomasz Czop, ogłoszony konkurs dedykowany jest beneficjentom, którzy zrealizują projekty dla osób mieszkających w powiatach jasielskim, strzyżowskim, brzozowskim, przemyskim ziemskim, leskim, bieszczadzkim, niżańskim, lubaczowskim, kolbuszowskim, leżajskim i przeworskim.

„Do rozdysponowania mamy 22 mln zł. Pieniądze te mogą być wydane na bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Może ono być w formie specjalistycznego szkolenia lub bezzwrotnej dotacji” - dodał.

Dofinansowanie może być przyznane także w formie pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Tego typu wsparcie może być realizowane od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Czop podkreślił, że nie określono maksymalnej wartości projektu. „Natomiast minimalna wartość projektu wynosi 250 tys. zł” - powiedział.

Wnioski o dofinansowanie projektów beneficjenci mogą składać od 9 stycznia 2017 r. do 27 stycznia 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu będzie można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 20 grudnia br. w budynku urzędu marszałkowskiego w Rzeszowie przy ul. Towarnickiego.

Ogłoszony konkurs finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020. Budżet programu składa się z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach RPO Podkarpacie otrzyma ponad 2,1 mld euro. Instytucją zarządzającą programem jest podkarpacki urząd marszałkowski. Natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni rolę instytucji pośredniczącej dla RPO i odpowiada za realizację trzech z jego osi, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny rynek pracy, Integracja społeczna, Jakość edukacji i kompetencji w regionie. (PAP)