Tylko dla 15 proc. Polaków, którzy rozważają emigrację zarobkową do Niemiec, przyznawane w tym kraju świadczenia socjalne są głównym powodem wyjazdu - wynika z badania Millward Brown dla Work Service.

Firma przypomniała w raporcie, że na początku grudnia w Bundestagu przyjęto ustawę, która przewiduje zmiany w polityce socjalnej Niemiec. Według nowych przepisów, niepracujący cudzoziemcy z krajów Unii Europejskiej, dopiero po 5 latach nabędą praw do zasiłku socjalnego. Dla osób opłacających składki i pracujących legalnie w Niemczech przez przynajmniej 6 miesięcy, zostaną zachowane wszystkie uprawnienia.

Z sondażu wynika, że aspekt zawodowy stanowi najsilniejszy magnes wyjazdów na Saksy. Obecnie 17 proc. Polaków, którzy rozważają emigrację zarobkową, chciałoby podjąć pracę w Niemczech. 41 proc. z nich, jako główny powód takiej decyzji podaje łatwość w znalezieniu pracy, 40 proc. wskazało na bliską odległość od domu rodzinnego, 31 proc. na wielokrotnie wyższe zarobki.

W badaniu podkreślono, że tylko 15 proc. respondentów wskazywało na świadczenia socjalne, jako powód wyjazdu do Niemiec.

W komentarzu do badania firma zauważa, że Polacy częściej stawiają na ciężką pracę, a nie podejmują decyzji o wyjeździe ze względu na zasiłki socjalne - co oznacza, że nowe regulacje przyjęte przez niemiecki parlament nie powinny spowodować zmniejszenia poziomu emigracji z Polski, a zahamować ją może dalsza poprawa sytuacji na polskim rynku pracy oraz zwiększenie zagrożenia terrorystycznego u naszych zachodnich sąsiadów.

Jak podkreślono w badaniu, niemieckie firmy od dawna szukają w Polsce przedstawicieli niemal wszystkich zawodów: od inżynierów i specjalistów IT po pielęgniarki i opiekunki osób starszych, pracowników branż hotelarskiej i gastronomicznej. "Obecnie obserwujemy największe zapotrzebowanie na pracowników, którzy mogą podjąć pracę w logistyce i produkcji. Wielu Polaków pracuje także w branży budowlanej, gdzie zatrudnienie znajdują nie tylko pracownicy fizyczni, ale także kierownicy budowy i inżynierowie.

Federalny Urząd Statystyczny przewiduje, że w 2050 r. już, co trzeci z Niemców należeć będzie do pokolenia 65+. Z tego powodu - wskazało Work Service - coraz większe znaczenie będą mieli imigranci, którzy zapełnią lukę na tamtejszym rynku pracy.

Badanie na zlecenie Work Service przygotował instytut Millward Brown. Zrealizowano je na próbie 634 osób pracujących, bezrobotnych, uczących się oraz przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Próbę dobrano z ogólnopolskiej reprezentatywnej próby tysiąca dorosłych Polaków (zgodnej ze strukturą populacji pod względem płci, wieku, wykształcenia oraz klasy wielkości i miejsca zamieszkania). Wykluczono z niej: emerytów, rencistów oraz osoby zajmujące się domem.