Artykuły na temat: "odpowiedzialność"

7 maja 2019 r.

Pracownik sklepu odpowie za przeterminowaną żywność

10 kwietnia 2019 r.

Przedsiębiorca odpowie za stworzenie zagrożenia na swoim terenie

5 marca 2019 r.

Dyskusje wokół ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary