Artykuły na temat: "deficyt"

20 października 2019 r.

W uchwale zmieniającej budżet musi być pełne pokrycie założonego deficytu